Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Blok reageert op uitzending Zembla

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd met een kabinetsreactie over de uitzending van Zembla van 28 januari 2015.[slide] Deze uitzending was een vervolg op de eerdere Ordina-aflevering. Hierin werd de ICT-dienstverlener beschuldigd van frauduleus handelen bij overheidsaanbestedingen. Voor de tweede uitzending heeft Zembla onderzocht in hoeverre de overheid zich houdt aan zijn eigen regels en gedragscodes.

Minister Blok stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer: “Het kabinet keurt iedere poging, om op niet toegestane wijze aanbestedingen te beïnvloeden af. Niet-integer gedrag van overheden of marktpartijen tolereert het kabinet in geen geval. Elk signaal dat bij een departement binnenkomt, wordt uiterst serieus genomen en tot de bodem uitgezocht”. Verder geeft de minister aan dat er van de casussen, genoemd door Zembla, feiten worden verzameld door de betreffende departementen. Er wordt dan beoordeeld of de integriteitsregels daadwerkelijk zijn overtreden.

Ordina en Zembla
Zembla toonde aan dat de Korpschefs van de politie, een officier van justitie en tal van andere topambtenaren van diverse ministeries zich tussen 2005 en 2010 lieten verleiden door ICT-leverancier Ordina. In die periode probeerden medewerkers van Ordina overheidsaanbestedingen te beïnvloeden door ambtenaren mee te nemen naar golfpartijen, diners en hen sportevenementen en voetbalwedstrijden lieten bijwonen. Een groot aantal topambtenaren ging in weerwil van geldende gedragscodes op de uitnodigingen van Ordina in.

Functioneel, sober en doelmatig
Volgens Blok moet iedere medewerker van het Rijk op een verstandige wijze omgaan met uitnodigingen van externe partijen. “Het ingaan op uitnodigingen moet functioneel, sober en doelmatig zijn. Rijksambtenaren dienen op elk niveau uitnodigingen openlijk te bespreken conform de rijksbrede en departementale gedragscodes integriteit”, aldus de minister.

Integriteitsbesef levend houden
Bij een check van het integriteitsmanagement, op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, blijkt dat de ministeries vinden dat het integriteitsmanagement over het algemeen op orde is. Een belangrijk punt is echter dat het integriteitsbesef levend gehouden wordt. “Ambtenaren moeten zich voortdurend bewust zijn van hun bijzondere rol, die zij op een transparante, verantwoorde en integere manier dienen te vervullen”, aldus Blok.

Permanente aandacht voor integriteit
Tot slot geeft Blok aan dat de aanpak en preventie van integriteitsschendingen de permanente aandacht hebben van het kabinet. “Het is van groot belang dat mogelijke onregelmatigheden grondig worden onderzocht en dat waar nodig passende maatregelen worden getroffen. Een aantal bestaande instrumenten en regels op het gebied van inkoop- en integriteitsbeleid worden inmiddels vernieuwd. Ook neemt het kabinet maatregelen om het aantal externen op strategische ICT-functies en ICT-inkopers terug te dringen conform de desbetreffende aanbeveling van de Commissie Elias.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link