Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rechter zegt: Compensatieplicht voor de provincie vanwege afname vervoersvolume?

Naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure heeft de Provincie een callcenterovereenkomst gesloten met RVC met een looptijd van drie jaar. Het gaat in deze zaak om de vraag of de Provincie tekortschiet in de nakoming van haar verplichting tot overleg over compensatie als bedoeld in het bestek.

Percelen
De eerste vraag die partijen verdeeld houdt, is of het gebied waarvoor de callcenterovereenkomst geldt, één perceel betreft, dan wel vijf afzonderlijke percelen. Naar het oordeel van de rechtbank zal een normaal oplettende en goed geïnformeerde inschrijver de overlegbepaling aldus begrijpen dat het gebied waarvoor de callcenterovereenkomst geldt, één perceel betreft, en niet, zoals RVC betoogt, vijf afzonderlijke percelen. De Provincie stelt in zoverre dus terecht dat er sprake is van één callcenter met als werkgebied de gehele provincie. Dit betekent dat de overlegbepaling aldus moet worden begrepen dat partijen met elkaar in overleg kunnen treden als ze daartoe aanleiding zien, indien de combinatie van maatregelen bij het perceel callcenter leidt tot een afname van het vervoervolume van meer dan 20% per jaar.

Referentiejaar
Een andere vraag die partijen verdeeld houdt, betreft de vraag naar het referentiejaar. Naar het oordeel van de rechtbank is het voor een normaal oplettende en goed geïnformeerde inschrijver duidelijk dat ook voor de jaren 2014 en 2015 de prognose voor 2013 als referentie heeft te gelden. Zoals RVC terecht stelt, gaat het erom dat per jaar moet worden bekeken of sprake is van 20% daling ten opzichte van de referentie. Dat ‘per jaar’ hier moet worden opgevat als ‘ieder jaar’ is onvoldoende door de Provincie onderbouwd. Resumerend betekent een en ander dat de overlegbepaling aldus moet worden begrepen dat partijen met elkaar in overleg kunnen treden als ze daartoe aanleiding zien, indien bij het perceel callcenter in de periode 2013-2015 de combinatie van maatregelen leidt tot een afname van het vervoervolume van meer dan 20% in enig jaar, waarbij voor alle jaren de gegeven prognose voor 2013 als referentie heeft te gelden.

Overlegbepaling
De rechtbank is van oordeel dat ingeval van een afname van het vervoersvolume van meer dan 20% in enig jaar, partijen gehouden zijn om met elkaar in overleg te treden en dat dat overleg ook dient te leiden tot (enige) compensatie. De in de overlegbepaling opgenomen zinsnede ‘kunnen partijen met elkaar in overleg treden als ze daartoe aanleiding zien’ kan hierbij niet zo worden uitgelegd dat de Provincie ondanks een afname van het vervoersvolume van meer dan 20% in enig jaar eenzijdig van overleg kan afzien omdat zij daartoe geen aanleiding ziet. Naar het oordeel van de rechtbank heeft RVC in dit verband dan ook met juistheid gesteld dat een inschrijver geen kostencalculatie kan maken en verantwoord een prijs kan offreren wanneer volumedalingen die voor haar rekening komen onbegrensd zijn. Juist door het opnemen van een dergelijke overlegbepaling wordt dat risico begrensd. Een andere uitleg zou in strijd zijn met de in het aanbestedingsrecht geldende beginselen van proportionaliteit, gelijkheid en transparantie, indien zoals de Provincie betoogt, zij het geheel in eigen hand zou hebben of en zo ja met wie zij bereid zou zijn over compensatie in gesprek te gaan. Er bestaat dus een compensatieplicht voor de Provincie voor het jaar 2015.

Conclusie
De rechtbank zal alvorens eindvonnis te wijzen partijen in de gelegenheid stellen om met elkaar in overleg te treden ten einde te komen tot een redelijke compensatie van RVC voor het jaar 2015.

Dit betreft uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2017:4007

Samen met kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding publiceert AanbestedingsCafe.nl elke week een interessante rechtelijke uitspraak in de rubriek ‘Rechter zegt’.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres