Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
30
07
18
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Rechtszaken
Soort:

Rechter zegt: definitieve gunning ondanks lopend kort geding

Rechter zegt: definitieve gunning ondanks lopend kort geding

Op 12 mei 2017 hebben de gemeenten een vooraankondiging van de Europese openbare aanbesteding ‘Openbare aanbesteding INK012 ambulante Wmo en Jeugdhulp 2018-2021’ gepubliceerd. Iedere inschrijver die voldoende scoort op de gunningscriteria en aan de overige vereisten voldoet, komt in aanmerking voor een raamovereenkomst.

In totaal schrijven zich 125 aanbieders in op de aanbesteding. Daar hoort ook Multidag bij, maar haar inschrijving wordt geweigerd. Multidag is het hiermee oneens en start een kort geding. Nog tijdens het kort geding wordt de opdracht echter definitief gegund.

Multidag besluit hierop in hoger beroep te gaan. Daarbij wil het dat het hof ook ingaat op de vraag of de gunningsbeslissing moet worden vernietigd door de schending van de zogenoemde Alcatel-termijn door vroegtijdige gunning. Hoe oordeelt de rechter? Lees hier het volledige vonnis.

Dit overzicht wordt u aangeboden in samenwerking met VIND Inkoop en Aanbesteding, gold partner van AanbestedingsCafe.nl en dé complete kennisbron van publieke inkopers.

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.