Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
27
07
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Rechter zegt: Geen herstelmogelijkheid na onvolledige inschrijving

In een Europese openbare aanbesteding heeft GGD aan inschrijver Ziezzo meegedeeld dat Ziezzo het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet volledig heeft ingevuld en dat Ziezzo wordt uitgesloten van deelname. Daarop heeft Ziezzo onderhavige procedure aanhangig gemaakt.

Niet voldaan aan eisen
Tussen partijen is niet in geschil dat Ziezzo bij haar inschrijving een onvolledig ingevuld UEA heeft overgelegd en dat Ziezzo hiermee niet heeft voldaan aan de in de UTI (Uitnodiging tot inschrijving) genoemde eisen.

Verplicht tot uitsluiting
GGD heeft in de UTI bepaald dat het ontbreken van de vereiste gegevens in de genoemde documenten, waaronder het UEA, tot uitsluiting leidt van de verdere deelname in de aanbesteding. Onder die omstandigheden was GGD in beginsel verplicht te besluiten tot uitsluiting van Ziezzo.

Verantwoordelijkheid inschrijver
In het (aangevulde) UEA is op ondubbelzinnig wijze en op straffe van uitsluiting vermeld welk vragen moeten worden beantwoordt en ook uit de beantwoording door GGD van de bedoelde vraag is zonder meer af te leiden welke onderdelen van het UEA een inschrijver moest invullen. Het is voorts de verantwoordelijkheid van de inschrijver om het UEA juist in te vullen.

Geen herstelmogelijkheid
Overigens heeft GGD voldoende aannemelijk gemaakt dat door het onvolledig invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument een essentieel onderdeel van de inschrijving ontbreekt. Herstel van dit gebrek kan niet worden gekwalificeerd als een klaarblijkelijk eenvoudige precisering of het recht zetten van een kennelijke materiële fout. Het was immers voor GGD door het ontbreken van de volledige invulling van het UEA niet mogelijk om een beoordeling te maken van de toepasselijkheid van eventuele uitsluitingsgronden, hetgeen nog een essentiële voorwaarde is voor verdere toelaatbaarheid in de aanbestedingsprocedure.

Conclusie
De voorzieningsrechter wijst de vorderingen af en veroordeelt Ziezzo in de proceskosten.

Dit betreft uitspraak RBNHO:2016:10566

Samen met kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding publiceert AanbestedingsCafe.nl elke week een interessante rechtelijke uitspraak in de rubriek ‘Rechter zegt’.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.