Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rechter zegt: Heeft de gemeente ten onrechte geweigerd informatie te verschaffen?

In een Europese aanbesteding komt partij A voor 2 percelen voor gunning in aanmerking. Partij B verzoekt om inzage te geven in de door partij A ingediende bewijsstukken. De Gemeente geeft hieraan geen gehoor en met een beroep op het transparantiebeginsel stelt partij B een vordering in. 

De Gemeente heeft aangegeven dat het bedrijfsvertrouwelijke informatie betreft en om die reden hier geen inzage aan heeft willen verschaffen. 

In dergelijke gevallen moet er een afweging gemaakt worden van het belang van de mogelijkheid tot controle door de afgewezen partij ten opzichte van het belang bij behoud van de bedrijfsvertrouwelijkheid van de andere partij.

De Gemeente is uiteindelijk in het gelijk gesteld door de rechter. Hoe is de rechter tot deze conclusie gekomen? Lees hier verder.

Dit overzicht wordt u aangeboden in samenwerking met VIND Inkoop en Aanbesteding, gold partner van AanbestedingsCafe.nl en dé complete kennisbron van publieke inkopers.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres