Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rechter zegt: Is het ‘topsegmentenmodel’ strijdig met de aanbestedingswet?

Verschillende ziekenhuizen hebben een aanbestedingsprocedure gedaan betreffende de inkoop van ICD’s (Implanteerbare Cardioverter Defibrillatoren), Pacemakers, Leads & remote monitoring. Onderdeel van deze aanbestedingsprocedure is een zogenaamd ‘topsegmentmodel‘. Volgens Boston Scientific Nederland, een van de inschrijvers, is de eis van de Ziekenhuizen dat moet worden ingeschreven met een ‘Topsegmentmodel’ in strijd met de aanbestedingswet.

Volgens Boston Scientific kan een topsegment slechts gebruikt worden wanneer het kan worden aangemerkt als norm, beoordeling, specificatie of referentiekader. Boston Scientific stelt daarnaast dat de aanbesteding nog acht andere aanbestedingsrechtelijke gebreken bevat. Zo zou er onder meer sprake zijn van onnodige clustering en van ongeldige gunningscriteria.

De voorzieningsrechter stelt dat de eis om een topsegmentmodel aan te bieden inderdaad onrechtmatig, omdat het gebuikte top segment voor elke inschrijver anders kan uitpakken afhankelijk van de betreffende periode waarin de inschrijvers zich bevinden. De voorzieningsrechter gebiedt daarom de ziekenhuizen de aanbesteding onmiddellijk te staken en gestaakt te houden.

Hoe is de voorzieningsrechter tot dit besluit gekomen? Lees hier het volledige vonnis.

Dit overzicht wordt u aangeboden in samenwerking met VIND Inkoop en Aanbesteding, gold partner van AanbestedingsCafe.nl en dé complete kennisbron van publieke inkopers.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres