Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
13
06
18
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Rechtszaken
Soort:

Rechter zegt: Is het ‘topsegmentenmodel’ strijdig met de aanbestedingswet?

Rechter zegt: Is het ‘topsegmentenmodel’ strijdig met de aanbestedingswet?

Verschillende ziekenhuizen hebben een aanbestedingsprocedure gedaan betreffende de inkoop van ICD's (Implanteerbare Cardioverter Defibrillatoren), Pacemakers, Leads & remote monitoring. Onderdeel van deze aanbestedingsprocedure is een zogenaamd ‘topsegmentmodel‘. Volgens Boston Scientific Nederland, een van de inschrijvers, is de eis van de Ziekenhuizen dat moet worden ingeschreven met een 'Topsegmentmodel' in strijd met de aanbestedingswet.

Volgens Boston Scientific kan een topsegment slechts gebruikt worden wanneer het kan worden aangemerkt als norm, beoordeling, specificatie of referentiekader. Boston Scientific stelt daarnaast dat de aanbesteding nog acht andere aanbestedingsrechtelijke gebreken bevat. Zo zou er onder meer sprake zijn van onnodige clustering en van ongeldige gunningscriteria.

De voorzieningsrechter stelt dat de eis om een topsegmentmodel aan te bieden inderdaad onrechtmatig, omdat het gebuikte top segment voor elke inschrijver anders kan uitpakken afhankelijk van de betreffende periode waarin de inschrijvers zich bevinden. De voorzieningsrechter gebiedt daarom de ziekenhuizen de aanbesteding onmiddellijk te staken en gestaakt te houden.

Hoe is de voorzieningsrechter tot dit besluit gekomen? Lees hier het volledige vonnis.

Dit overzicht wordt u aangeboden in samenwerking met VIND Inkoop en Aanbesteding, gold partner van AanbestedingsCafe.nl en dé complete kennisbron van publieke inkopers.

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.