Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
22
02
18
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Rechtszaken
Soort:

Rechter zegt: Motiveringsverplichting Staat

Rechter zegt: Motiveringsverplichting Staat

Het CJIB heeft op TenderNed de huidige Europese aanbestedingsprocedure aangekondigd. Deze aanbesteding wordt uitgevoerd conform het Europese regime voor sociale en andere specifieke diensten als bedoeld in artikel 2.38 Aw. Appellanten hebben tijdig inschrijvingen ingediend voor diverse percelen. Vervolgens heeft de Staat appellanten bericht dat zij niet voor gunning in aanmerking komen.

Appellanten vragen zich af welke motiveringsverplichting er op de Staat rust. Het uitgangspunt van het Hof is dat de opdracht is aanbesteed volgens de procedure die is voorgeschreven in artikel 2.38 Aw. De voorzieningenrechter heeft dan ook terecht geoordeeld dat artikel 2.130 Aw formeel niet van toepassing is.

Echter, er rust op de aanbestedende dienst de verplichting een gunningsbeslissing afdoende te motiveren. Uit de gunningsbeslissingen blijkt dat de Staat appellanten heeft meegedeeld welke score zij op elk van de gunningscriteria hadden behaald, alsmede wat hun eindscore was. Voorts is in de gunningsbeslissingen een opsomming gegeven van de positieve en minder of niet positieve factoren die de scores hebben bepaald en zijn de winnaars van de betreffende percelen, alsmede hun scores op beide gunningscriteria en hun eindscores vermeld.

Is hiermee voldaan de op de Staat rustende motiveringsplicht? Lees het hier.

Dit overzicht wordt u aangeboden in samenwerking met VIND Inkoop en Aanbesteding, gold partner van AanbestedingsCafe.nl en dé complete kennisbron van publieke inkopers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.