Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rechter zegt: Strijd met plicht om een openbare aanbestedingsprocedure te volgen?

Na een openbare aanbesteding is GOM een overeenkomst aangegaan. De overeenkomst is met ingang van 1 december 2014 voor onbepaalde tijd verlengd met een opzegtermijn van 2 maanden. Bij e-mail van 30 oktober 2015 is de overeenkomst door GRD opgezegd per 31 december 2015. Nadat GRD de Overeenkomst met GOM heeft opgezegd, is de opdracht niet opnieuw openbaar aanbesteed en heeft zij per 1 januari 2016 een overeenkomst gesloten met Drechtwerk. Tussen partijen is in geschil of GRD daarmee in strijd met het (Europese) aanbestedingsrecht heeft gehandeld.

2A- of 2B-dienst
Relevant is het tussen partijen gevoerde debat of sprake is van een zogenaamde 2A- of 2B-dienst als bedoeld in de artikelen 2.38 en 2.39 van de Aanbestedingswet 2012. Nu gesteld noch gebleken is dat de overeenkomst die GRD met Drechtwerk heeft gesloten een grensoverschrijdend belang heeft, is de rechtbank van oordeel dat in onderhavige kwestie sprake is van 2B-diensten op grond waarvan de vereenvoudigde aanbestedingsprocedure zoals opgenomen in de (oude) artikelen 2.38 en 2.39 van de Aanbestedingswet 2012 door GRD mocht worden toegepast. Vast is komen te staan dat GRD heeft gehandeld overeenkomstig de vereenvoudigde aanbestedingsprocedure en dat de publicatie van de gekozen constructie (de 2B¬ diensten) heeft plaatsgevonden op 24 februari 2016. Dit alles leidt dan ook tot de slotsom dat GRD conform het Europese aanbestedingsrecht heeft gehandeld, zodat in enige schending van dat recht in ieder geval geen grondslag gevonden kan worden voor de vorderingen van GOM.

Is er gehandeld in strijd met de afspraken tussen partijen?
GOM heeft aangevoerd dat er aan de zijde van GRD een contractuele verplichting tot openbare (her)aanbesteding bestond na opzegging van de Overeenkomst en dat GRD die afspraak niet is nagekomen. De afspraak tot openbare aanbesteding volgt volgens GOM uit de brief van 23 oktober 2014. GRD betwist dat er een contractuele verplichting bestond tot openbare aanbesteding. Naar het oordeel van de rechtbank bestond er aan de zijde van GRD geen contractuele verplichting tot openbare aanbesteding na opzegging van de Overeenkomst. GOM mocht er niet enkel op basis van de toevoeging in de brief van 23 oktober 2014 dat de Overeenkomst werd verlengd vanwege “het voorbereiden van een nieuwe aanbesteding” op vertrouwen dat er na opzegging van de Overeenkomst een openbareaanbesteding zou plaatsvinden waaraan zij mee zou kunnen doen.

Dit betreft uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2017:4329

Samen met kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding publiceert AanbestedingsCafe.nl elke week een interessante rechtelijke uitspraak in de rubriek ‘Rechter zegt’.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres