Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rechtmatigheid geen prioriteit in transitie zorgtaken

Rechtmatigheid had in de transitie van de zorgtaken niet de eerste prioriteit. Gemeenten moeten het dan ook voor lief nemen dat de jaarrekeningen over 2015 door de accountant niet financieel zullen worden goedgekeurd.

Fouten, onzekerheden en onduidelijkheden in het sociaal domein zijn daarvan de oorzaak. Bij de omvangrijke decentralisatie van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg naar gemeenten lag de eerste prioriteit bij het zo goed mogelijk laten verlopen van die transitie. De gemeenten hadden even wat minder tijd voor de administratie en verantwoording.

Reguliere uitvoering
Ondanks het verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de accountantscontrole vanwege de buitengewone omstandigheden voor 2015 te versoepelen, houdt het rijk vast aan de reguliere uitvoering daarvan. Aanpassing van de regelgeving acht het rijk ‘principieel onjuist’ en ‘disproportioneel’ met het oog op onder andere de transparantie naar de raad.

Rechtmatigheid geen prioriteit
Het Rijk heeft volgens de VNG wel aangegeven zich ervan bewust te zijn dat een transitie als deze nu eenmaal tijd vergt en dat de oorzaken van substantiële fouten en onzekerheden deels ook buiten de gemeentelijke invloedsfeer liggen. Omdat het Rijk ook vindt dat de zorgcontinuïteit in 2015 prevaleert, is het begrijpelijk dat gemeenten hun energie vooral moeten inzetten op getrouwheid van de jaarrekeningen en dat rechtmatigheid in een fase van transitie niet de eerste prioriteit heeft. Zo schrijft Binnenlands Bestuur.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres