Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rechtsbeschermingsrichtlijn wordt niet veranderd

De Rechtsbeschermingsrichtlijn wordt behouden in de huidige staat, maar er zullen wel ondersteunde maatregelen moeten worden getroffen om de tekortkomingen in de rechtsbescherming voor inschrijvers aan te pakken. Dit meldt Europa decentraal naar aanleiding van een evaluatie van de Europese Commissie.

De rechtsbeschermingsrichtlijn biedt bescherming aan ondernemers binnen het aanbestedingsrecht. Wanneer decentrale overheden een aanbestedingsprocedure volgen, kunnen inschrijvers daar beroep op doen. In 2007 is hiervoor een herziene rechtsbeschermingsrichtlijn vastgesteld. De richtlijn is ook opgenomen in de Aanbestedingswet 2012.

Doelstellingen behaald
In de evaluatie van de Commissie wordt geconcludeerd dat de doelstellingen van de rechtsbeschermingsrichtlijn op een efficiënte en effectieve manier worden behaald. De voordelen daarvan zijn meestal groter dan de kosten. De richtlijn heeft ook bijgedragen aan het verbeteren van eerlijkheid, transparantie, openheid en efficiëntie van het aanbestedingsproces in de Europese Unie. Omdat de rechtsbeschermingsrichtlijn op effectieve wijze bescherming biedt aan de ondernemers binnen het (Europese) aanbestedingsrecht, zal het worden behouden in de huidige staat.

Aantal tekortkomingen
Wel zitten er, volgens de Commissie, in het functioneren van de rechtsbeschermingsrichtlijn enkele tekortkomingen . De richtlijn wordt niet aangepast, maar de Commissie is wel bezig met het ontwikkelen van een aantal ondersteunende maatregelen.

Remedies scorebord
Een van deze maatregelen is het opzetten van een zogeheten remedies scorebord. De bedoeling van dit scorebord is het op een gestructureerde en transparante manier bevorderen van gegevensverzameling over de beoordeling van rechtsbescherming bij aanbestedingen. De eerste editie wordt in 2018 gepubliceerd.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres