Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rekenkamer: innovatiebeleid van Vlaamse overheid onvoldoende

De inspanningen van de Vlaamse overheid om innovatief in te kopen, hebben weinig resultaten opgeleverd. Het project, dat in 2008 is gestart en in totaal 10 miljoen euro heeft gekost, leidde in slechts vier gevallen tot een aankoop. Dit is onvoldoende, stelt het Rekenhof in zijn onderzoek.

Binnen het project wordt er maximaal 1 miljoen euro toegekend aan ministers, voor minimaal één project per beleidsdomein. Hierbij wordt volgens de Rekenkamer echter te weinig rekening gehouden met het feit dat niet elk beleidsdomein even innovatiebehoevend is. Ook de lange doorlooptijden van gemiddeld twee jaar tussen projectstart en marktverkenningsverslag zijn een knelpunt. Ten slotte stelden de aanbestedende administraties niet altijd voldoende financiële middelen ter beschikking, wat bij zeker drie projecten stopzetting of inkrimping veroorzaakte.

Methodologie
De Vlaamse overheid wilde innovatie bij ondernemingen stimuleren en vroeg het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) om hiervoor een methodologie te ontwikkelen. Deze maakte vervolgens onderscheid tussen aankopen van bestaande innovatie, die onbekend is voor de overheid, en aankopen van oplossingen die nog onderzoek en ontwikkeling vereisen. In het eerste geval kan een klassieke aanbestedingsprocedure volgen. Voor het tweede geval stelt het IWT een procedure van precommercieel aanbesteden voor.

Vier aankopen
Het precommercieel aanbesteden houdt in dat voor projecten met voldoende innovatieperspectieven een marktverkenning gestart werd, doorgaans in de vorm van een innovatieplatform. Hierop konden de vraag- en aanbodzijde met elkaar in dialoog treden. De zestien projecten die binnen het innovatie-beleid vielen, leidden zeven jaar na de start van het project in vier gevallen tot een aankoop. Drie met een klassieke overheidsopdracht en één met een precommerciële aanbesteding. Negen projecten stopten na de marktverkenning. Drie van deze negen projecten werden met een beperkter voorwerp voortgezet buiten het programma innovatief aanbesteden. Voor drie andere projecten zijn er twee precommerciële aanbestedingen lopende en is er één stopgezet bij gebrek aan inschrijvingen.

Advies Rekenkamer
De Rekenkamer adviseert de Vlaamse overheid om een systematisch innovatiebeleid met vooraf vastgelegde speerpunten te ontwikkelen. Aan de projecten moet een duidelijke en grondige voorbereiding voorafgaan. De marktverkenning door een innovatieplatform is volgens de Rekenkamer een waardevol instrument, maar de keuze moet wel deugdelijk gemotiveerd worden. Daarnaast moet de goedkeuringsprocedure vereenvoudigd worden, zodat de doorlooptijden beperkt worden.

Vernieuwend plan
De Vlaamse minister van Innovatie, Philippe Muyters, geeft aan dat er verder ingezet zal worden op innovatief aanbesteden. Hij geeft toe dat er lessen getrokken kunnen worden uit de werking van het beleid de afgelopen jaren. “We hebben een ambitieus en vernieuwend plan voor innovatief inkopen en aanbesteden ontwikkeld. Deze is 1 januari 2016 ingegaan ”, stelt de minister.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres