Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rekenkamer kritisch over bedrijfsvoering Rijksoverheid

De Algemene Rekenkamer is kritisch over de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid. In de ministeries van Financiën, Defensie en Veiligheid en Justitie zijn hardnekkige tekortkomingen geconstateerd. Daarnaast is het in veel gevallen moeilijk te doorgronden wat de resultaten zijn van de inzet van publiek geld, stelt de Rekenkamerpresident Arno Visser bij de presentatie van de onderzoeksrapporten.

De rechtmatigheid van de circa 240 miljard euro aan uitgaven is met een score van 99,7 procent wel goed op orde, schrijft het FD. Toch is er onvoldoende zicht op de effecten van de besteding van publiek geld. “Dat het geld naar de juiste rekeningen is overgemaakt, wil niet zeggen dat er geen problemen zijn”, aldus Visser. “Wordt de beoogde milieuwinst van de Betuwelijn bijvoorbeeld wel gehaald?”

Belastingdienst zorgenkindje
Bij het ministerie van Financiën is het de Belastingdienst die de zaken onvoldoende op orde heeft. Vanwege hardnekkige ICT-problemen waarschuwt de Rekenkamer dat de instantie niet in staat is om een stelselherziening of wijzigingen in de belastingwetgeving te accommoderen.

Gebrekkig materieelbeheer
Bij Defensie is het gebrekkige materieelbeheer een probleem. Teveel voertuigen stonden stil en teveel helikopters bleven aan de grond, vindt de Rekenkamer. Dit lag voornamelijk aan een gebrekkig onderhoudsproces en slechte beschikbaarheid van reserveonderdelen.

Bedrijfsvoering
De derde onvolkomenheid betreft het financiële beheer bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het departement heeft onvoldoende controle over de bedrijfsvoering en boekt weinig vooruitgang in het aanpakken van dat probleem.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres