Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
27
03
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
1
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Rijk gaat kijken naar ‘past performance’ van leveranciers

In de gewijzigde Aanbestedingswet is opgenomen dat prestaties uit het verleden (past performance) meegenomen kunnen worden in aanbestedingsprocedures. Het gaat daarbij om gevallen waarin in het verleden duidelijk niet is gepresteerd zoals overeengekomen en waarin dit heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging van de opdracht, schadevergoeding of andere sancties. Dat schrijft minister Plasterk (BZK) in het ‘Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten’.

Met het oog op deze uitsluitingsgrond is in februari 2017 een leveranciersmonitor in gebruik genomen door het Rijk. De informatie over prestaties uit het verleden wordt door de coördinerend directeuren Inkoop van de ministeries aan de Chief Procurement Officer Rijk van BZK geleverd. Deze meldingen worden vervolgens centraal in de Monitor ‘past performance’ verwerkt.

“Bij de ICT-aanbestedingen van het Rijk wordt in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument de uitsluitingsgrond ‘past performance’ toegepast”, schrijft Plasterk. “Aanbestedende diensten zullen de monitor raadplegen, bij wijze van controle op de door de leveranciers verstrekte informatie. Een leverancier wordt uitgesloten van deelname, indien sprake is van een sanctie naar aanleiding van prestaties in de afgelopen drie jaar en de leverancier, ondanks deze sanctie, geen zelfreinigende maatregelen heeft genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Ook wanneer een leverancier onjuiste informatie verstrekt, wordt deze van de aanbesteding uitgesloten.”

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Reacties:

  • NumoQuest | 30-03-2017 om 15:49

    Dus als ik het goed begrijp @rplasterk zal het snel einde oefening worden voor de grootste vijf van NL en de miljarden f#ck#ps van de laatste, laten we zeggen, vijf tot tien jaar? Zeg hier projecten zoals UWV, C2000, Min van Defensie, Min Soza, EPD e.d. door o.m. mix van commercie en politiek ten onder gegaan…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.