Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
09
07
19
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Rijk moet tekorten jeugdzorg Stadskanaal compenseren

Rijk moet tekorten jeugdzorg Stadskanaal compenseren

Het college in Stadskanaal moet uiterste inspanningen verrichten om er voor te zorgen dat het Rijk de tekorten in de jeugdzorg van de afgelopen jaren vergoed te krijgen. Een motie met deze boodschap, ingediend door VVD, Gemeentebelangen, PvdA en SP, kreeg steun van de volledig gemeenteraad in de noordelijke stad. Volgens VVD-fractievoorzitter Hans Klopstra is Stadskanaal niet de eerste gemeente die aan de bel trekt over de jeugdzorg, maar wel de eerste die het zo scherp formuleert.

De motie is niet bedoeld is als signaal naar de burgmeester en wethouders, maar juist als steun in de rug, zo laat Klopstra tegenover De Dagblad van Het Noorden weten. Het gaat er volgens hem vooral dat Den Haag verteld wordt dat het zo niet langer kan. Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie ging akkoord met deze steun, maar merkte tegelijkertijd op dat de motie lastig uitvoerbaar is, omdat het bijna onmogelijk te achterhalen is hoeveel tekorten er in de afgelopen jaren precies zijn gemaakt.

Volledige compensatie
Klopstra stelt dat de gemeente in beginsel alleen geld dat afkomstig is vanuit het Rijk aan jeugdzorg zou moeten uitgeven en “geen cent extra.” De term “in beginsel” wordt volgens Kloopstra gebruikt, omdat de gemeente ook wel beseft dat dit heel moeilijk is. De tekorten in Stadskanaal zijn echter zo groot dat de gemeente vreest dat zonder volledige compensatie van het Rijk haar inwoners genoegen zullen moeten nemen met een lager niveau aan voorzieningen. Met de motie van deze week wil de raad dit voorkomen.

Acuut gevaar
Klopstra vindt voorts dat de gemeente er naar moet streven om vanaf 2020 de jeugdzorg zo in te richten dat in elk geval jongeren in een crisissituatie die een acuut gevaar voor zichzelf en de omgeving vormen onmiddellijk de hulp krijgen die ze nodig hebben. Ook moet jeugd- en gezinshulp zo efficiënt mogelijk worden ingericht.

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.