Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rijk moet tekorten jeugdzorg Stadskanaal compenseren

Het college in Stadskanaal moet uiterste inspanningen verrichten om er voor te zorgen dat het Rijk de tekorten in de jeugdzorg van de afgelopen jaren vergoed te krijgen. Een motie met deze boodschap, ingediend door VVD, Gemeentebelangen, PvdA en SP, kreeg steun van de volledig gemeenteraad in de noordelijke stad. Volgens VVD-fractievoorzitter Hans Klopstra is Stadskanaal niet de eerste gemeente die aan de bel trekt over de jeugdzorg, maar wel de eerste die het zo scherp formuleert.

De motie is niet bedoeld is als signaal naar de burgmeester en wethouders, maar juist als steun in de rug, zo laat Klopstra tegenover De Dagblad van Het Noorden weten. Het gaat er volgens hem vooral dat Den Haag verteld wordt dat het zo niet langer kan. Wethouder Johan Hamster van de ChristenUnie ging akkoord met deze steun, maar merkte tegelijkertijd op dat de motie lastig uitvoerbaar is, omdat het bijna onmogelijk te achterhalen is hoeveel tekorten er in de afgelopen jaren precies zijn gemaakt.

Volledige compensatie
Klopstra stelt dat de gemeente in beginsel alleen geld dat afkomstig is vanuit het Rijk aan jeugdzorg zou moeten uitgeven en “geen cent extra.” De term “in beginsel” wordt volgens Kloopstra gebruikt, omdat de gemeente ook wel beseft dat dit heel moeilijk is. De tekorten in Stadskanaal zijn echter zo groot dat de gemeente vreest dat zonder volledige compensatie van het Rijk haar inwoners genoegen zullen moeten nemen met een lager niveau aan voorzieningen. Met de motie van deze week wil de raad dit voorkomen.

Acuut gevaar
Klopstra vindt voorts dat de gemeente er naar moet streven om vanaf 2020 de jeugdzorg zo in te richten dat in elk geval jongeren in een crisissituatie die een acuut gevaar voor zichzelf en de omgeving vormen onmiddellijk de hulp krijgen die ze nodig hebben. Ook moet jeugd- en gezinshulp zo efficiënt mogelijk worden ingericht.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres