Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rijk wil 30% groene stroom in Nederland kopen

De Rijksoverheid wil 30 procent van haar groene stroom inkopen bij nieuwe Nederlandse windparken of zonne-energieprojecten. De overige 70 procent groene stroom moet komen uit wind- en zonne-energie uit een aantal Europese landen. De overheid koopt hiervoor certificaten in, die moeten dienen als een garantie van de oorsprong van de energie.

Het Rijksvastgoedbedrijf organiseert, namens alle ministeries, een marktconsultatie om de aanbesteding van de inkoop van groene stroom voor te bereiden. De aanbesteding gaat over de inkoop van stroom van 2018 tot 2021. Uit de consultatie moet blijken of de markt de gevraagde hoeveelheid groene stroom kan leveren en wat de meerprijs is van het gevraagde type certificaten. De marktconsultatie vindt plaats in september, de aanbesteding start in november.

Overgangsperiode
Het Rijk spreekt de wens uit om op langere termijn alleen elektriciteit te kopen die in Nederland zelf duurzaam is opgewekt. De komende vier jaar is dit alleen nog niet haalbaar. De jaren 2018-2021 zijn daarom een overgangsperiode.

Sjoemelstroom
Begin dit jaar was er commotie over de ‘sjoemelstroom’ van het Rijk. Volgens actiegroep WISE koopt de overheid 90 procent van de stroom uit traditionele kolen- en gascentrales van energiemaatscahppijen Eon en Delta. De stroom wordt met certificaten uit buitenlandse waterkrachtcentrales groen gemaakt. Dit is omstreden, omdat de overheid zichzelf verplicht volledig duurzaam in te kopen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres