Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rijk wint conflict aanbesteding kantoormeubilair

De rijksoverheid heeft geen fout gemaakt met de Europese aanbesteding van duurzaam geproduceerd kantoormeubilair. Dat concludeert de rechtbank Den Haag na een kort geding, aangespannen door Drentea Kantoormeubelen.

Het moest het toonbeeld van duurzaamheid worden: de rijksbrede aanbesteding voor honderdduizend nieuwe bureaus, stoelen, tafels en kasten voor rijksambtenaren. Overheden zouden onder het contract kunnen kiezen om het huidige meubilair zo lang mogelijk te blijven gebruiken, bijvoorbeeld door onderhoud en reparatie. Ze kunnen er ook voor kiezen om nieuwe meubels aan te schaffen. Bij deze nieuwe meubels staat circulariteit en duurzaamheid voorop.

Groot conflict
De aanbesteding, met een 10-jarig contract ter waarde van 200 miljoen euro, liep echter uit tot een groot conflict. Aanleiding voor de ophef is het feit dat de aanbesteding is gegund aan Gispen en Rohde & Grahl (R&G), twee meubelfabrikanten die niet beschikken over de twee bekendste keurmerken voor duurzaam hout: FSC en PEFC. Uit de puntenscore blijkt dat Drentea met 73,9 punten in de rangorde op de derde plaats is geëindigd na Gispen met 91,3 punten en R&D met 86,3 punten. Drentea pikte dit niet en stapte naar de rechter.

Eis 89: duurzaam hout
In het programma van eisen staan eisen die gesteld worden aan de levering. Eis 89 luidt: “Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren producten dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber die zijn vastgelegd in de TPAS, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer. Hout voldoet in elk geval aan criteria indien het is gecertificeerd volgens een systeem dat is goedgekeurd door de toetsingscommissie TPAC. Daarnaast kan de inschrijver ander bewijs leveren, voorzien van een uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie, waaruit blijkt dat aan de gestelde minimumeis wordt voldaan.”

Verweer Drentea
Drentea stelt in haar verweer dat iedereen aan eis 89 moest voldoen. Drentea beschikt over de vereiste certificaten en concurrenten R&G en Gispen niet. Het I&B-document schrijft voor dat de inschrijvers nader bewijs moeten leveren, waaruit blijkt dat aan deze eis is voldaan. Volgens Drentea kan de rijksoverheid onvoldoende onderbouwen waarom R&G en Gispen aan deze eis voldoen. Verder heeft de rijksoverheid onvoldoende gemotiveerd waarom Drentea niet alle punten heeft gescoord voor subgunningscriteria Social Return en Circular IQ tool.

Verweer rijksoverheid
Het geschil spitst zich vervolgens toe op de vraag of eis 89 een uitvoeringseis is. De rijksoverheid stelt dat pas ten tijde van de levering behoeft te worden beoordeeld of R&G en Gispen inderdaad aan deze eis voldoen. Dit is dan pas mogelijk. Daarnaast omvat het Programma van Eisen de eisen die gesteld worden aan de levering. Het is evident dat bij de inschrijving nog niet beoordeeld kan worden of de inschrijving hieraan zal voldoen. Dit geldt ook voor eis 89. Hierin worden immers eisen gesteld aan het te leveren hout.

Besluit rechter
De rechter gaat mee in de redenering van de rijksoverheid dat het gaat om een uitvoeringseis, zodat pas ten tijde van de levering hoeft te worden beoordeeld of de winnaars daaraan voldoen. Daarnaast stelt de rechter dat Drentea geen belang heeft bij toewijzing van de vorderingen over de subgunningscriteria. Als zij op de twee genoemde criteria de maximale score zou krijgen, dan zou zij met de nieuwe score nog steeds derde in de ranking eindigen.

Definitieve gunning
Rijkswaterstaat heeft hierop de aanbesteding voor de levering van circulaire kantoorinrichting definitief gegund aan gispen en R&G. “We zijn blij dat we nu verder kunnen met onze duurzame ambitie om de kantoorinrichting voor het gehele Rijk circulair te maken. Met deze aanbesteding zijn er veel lessen te leren voor Rijkswaterstaat en de markt. We beginnen daarom binnenkort met een evaluatie, waarbij we alle inschrijvers willen betrekken”, aldus Mario Penzen, directeur Bedrijfsvoering en Inkoop bij Rijkswaterstaat.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 15 november 2017 17:29 uur

Als voormalige kantoor- en projectinrichter lijkt het mij vanzelfsprekend dat aan de door het Rijk zelf gestelde eisen voldaan moet worden op het moment van inschrijving. Dan is een goede beoordeling pas echt mogelijk. Wanneer de honorering van de eisen worden vooruit geschoven, dan had dat in de uitnodiging tot inschrijving moeten worden vermeld. Het lijkt nu op onbehoorlijk bestuur (gedrag).

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres