Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rijksbrede circulaire aanbesteding meubilair voor 100.000 werkplekken

Rijkswaterstaat heeft een aanbesteding gepubliceerd om de kantoorinrichting voor het hele Rijk circulair in te kopen. Het gaat om de inrichting van grofweg 100.000 werkplekken. De inkoop van kantoorinrichting is nog nooit eerder op deze schaal gedaan. De waarde van het 10-jarige contract bedraagt ongeveer 200 miljoen euro, als er gekeken wordt naar de uitgaven in het verleden. Deze zijn puur gebaseerd op aanschaf van nieuw meubilair. Rijkswaterstaat verwacht per jaar 7-11 miljoen te kunnen besparen door de circulaire insteek van de aanbesteding.

Kantoorinrichting is door het Rijk aangemerkt als een kansrijke categorie om circulair te maken. De vraag om dit door te voeren is bij Sabien van der Leij, categoriemanager bij Rijkswaterstaat, neergelegd. Rijkswaterstaat vervult via zijn Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) de sleutelrol voor de inkoop van kantoorinrichting voor het hele Rijk. Van der Leij zag direct kansen om niet alleen een circulaire pilot of aanbesteding uit te zetten, maar ‘de hele categorie kantoorinrichting om te buigen van een lineaire inkoopcategorie naar een circulaire inkoopcategorie’.

Onderhoud en circulaire inkoop
Na twee jaar voorbereiding, contact met verschillende partijen binnen de Rijksoverheid en een onderzoek van adviesbureau Turntoo, is de aanbesteding nu in de markt gezet. “Dit contract biedt de overheid flexibiliteit. Elke organisatie kan haar bedrijfsvoering zo circulair mogelijk maken als ze zelf wil. Ze kunnen er onder meer voor kiezen om bestaande kantoorinrichting zo lang mogelijk te blijven gebruiken, bijvoorbeeld door onderhoud en reparatie. Maar ze kunnen ook ervoor kiezen om nieuwe, circulaire kantoorinrichting aan te schaffen. Dus geschikt voor toekomstig hergebruik. Hierbij moet gebruik gemaakt worden van producten, componenten en materialen die al in omloop zijn. Hoever elke organisatie gaat, zullen we gaandeweg ontdekken.”

Rijkswaterstaat zelf wil zo circulair mogelijk zijn en heeft als ambitie om bestaand meubilair zo lang mogelijk te blijven gebruiken. “We willen dat de leverancier ons helpt om het meubilair zo lang mogelijk op hoogwaardig niveau te gebruiken. Dit begint bij onderhoud, maar kan ook betekenen dat wanneer er bij Rijkswaterstaat stoelen over zijn, deze via de online Rijksmarktplaats worden overgenomen door bijvoorbeeld een ander Rijksoverheidsorganisatie.

Strenge circulariteitseisen
Het hoofddoel is om zo lang mogelijk gebruik te maken van bestaande producten en materialen en zo min mogelijk nieuw meubilair aan te schaffen. Als het toch noodzakelijk is om nieuw circulair meubilair aan te schaffen, dan stelt Rijkswaterstaat daar wel eisen aan. “Nieuwe producten worden getoetst op strenge circulariteitseisen op productontwerp, materiaalgebruik, proces en financiële waardering. Hieronder valt bijvoorbeeld het gebruik van niet-toxische materialen en recyclebaarheid. Naast deze eisen vinden we ook social return belangrijk. We gaan van een levering naar een dienst. Hoe gaan organisaties daarmee om? Je kunt juist met deze vorm van dienstverlening mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen bieden.”

Rijksbreed contract
Er ligt straks een groot circulair contract voor de hele Rijksoverheid. De aanbesteding is in vier percelen opgedeeld. Eén leverancier kan maximaal twee percelen krijgen. Het contract geldt voor drie jaar, waarna er een optie is tot nogmaals drie jaar verlenging en vervolgens twee keer twee jaar verlenging. “Door meerdere leveranciers te contracteren beogen we dat de markt zich gedurende de contractperiode kan blijven ontwikkelen en dat er kennisopbouw en uitwisseling plaatsvindt tussen de leveranciers en de percelen.”

Circulaire ambities
Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn en heeft hiervoor het Rijksbrede programma Circulaire Economie ontwikkeld. Rijkswaterstaat heeft voor de eigen organisatie het doel om in 2030 al circulair te werken. Dit betekent dat bij het ontwerp en bouw van een snelweg, tunnel of sluis duurzaam geproduceerde materialen worden gebruikt, zoals recyclebaar asfalt of materialen die kunnen worden hergebruikt. Ook gaat het bijvoorbeeld om hergebruik van kleding van stewards op de sluizen en nu dus circulair kantoormeubilair.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (2)

aanbestedingscafe gebruiker 30 juli 2017 13:42 uur

En Rijkswaterstaat trekt elke 40 jaar de waterwering uit de grond en vervangt deze voor nieuw tropisch hout ( met FSC ) Dat oude hout mankeert niets , ik kan het weten want verwerk dit al , en is een uitstekende basis voor de eerste echte circulaire aanbesteding ....Welke meubelmaker kan uit deze stapel afvalhout van ons een mooie balie maken welke vloerenboer een mooie vloer welke fietsenstallenbouwer een mooie fietsenstalling voor alle elektrische fietsen , we hoeven dan alleen nog maar de uren te vergoeden aan de ambachtslui , de grondstoffen zijn immers in 1977 al gekocht en betaald !Volgens de Breeam CO2 calculator scheelt een tafel van oud sluizen hout al snel 280 kg CO2 kijk , dat is nu eens besparen en vooruitgang , geen subsidie voor nodig , en alles en iedereen gaat er op vooruit . het is goedkoper dan een Chinese tafel zonder FSC , maar 30 maal mooier en stukken beter , en gaat een eeuwigheid langer mee .......

aanbestedingscafe gebruiker 30 juli 2017 13:34 uur

waarvoor opnieuw kopen ?? wat is er mis met het upcyclen van het al bestaande meubilair ,volgens mij heeft iedereen al een stoel en tafel , dus ze hoeven niet in de tussentijd op de grond te zitten , het scheelt echt een hoop geld , scheelt een hoop weggooien , creëert nieuwe banen , en bespaart een enorme bult CO2 , dus volgens mij is deze aanbesteding verkeerd om ingevuld , ................. voordenken , omdenken , en nooit meer nadenken ! en nu eens echt circulair !

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres