Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
24
05
19
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Duurzaam inkopen
Soort:

Rijksbrede MVI-criteria geactualiseerd

Rijksbrede MVI-criteria geactualiseerd

Sinds 21mei zijn de geactualiseerde landelijke MVI-criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen beschikbaar op mvicriteria.nl. Deze webtool biedt inkopende overheidsorganisaties de mogelijkheid om MVI-criteria op drie verschillende ambitieniveaus te zoeken en selecteren. Zo helpt het publieke inkopers en opdrachtgevers om zo duurzaam mogelijk in te kopen.

PIANOo benadrukt dat de MVI-criteria jaarlijks beoordeeld en waar nodig aangepast worden om ze zo actueel mogelijk te houden. Dit jaar zijn onder meer criteria voor social return en het beschermen van mensenrechten in toeleveringsketens toegevoegd. Daarnaast zijn er geheel nieuwe criteria voor catering gepubliceerd, zijn er scherpere eisen toegevoegd voor transport-gerelateerde CO2-uitstoot en is er een nieuw gunningscriterium geïntroduceerd waarmee gestuurd kan worden op meer hernieuwbare energieproductie.

Duurzame transitie
De geactualiseerde MVI-criteria moeten worden gezien in de context van het kabinetsbeleid dat de inkoopkracht van overheden wil inzetten bij de duurzame transitie van Nederland. Onder meer de Rijksoverheid heeft zich daarom gecommitteerd om bij 45 productgroepen altijd MVI-criteria toe te passen. De MVI-criteriatool moet helpen om deze ambities concreet te maken.

Meer informatie
De actualisering van de MVI-criteria wordt begeleid door Royal HaskoningDHV en CE Delft. Meer informatie over dit proces en de inhoudelijke wijziging kan gevonden worden op de website van PIANOo. Daar is ook meer informatie te vinden over MVI in het algemeen en over de beschikbare ondersteuning.

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.