Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rijksbreed strategisch leveranciersmanagement ICT-leveranciers

Atos, CapGemini, CGI, IBM, KPN en Ordina zijn voorlopig aangewezen als ICT-partijen die vallen onder het strategisch leveranciersmanagement van het Rijk. De leveranciers behoren tot de top zes van ICT-bedrijven, waaraan de Rijksoverheid het meeste geld besteedt. Voor hen worden aparte plannen opgesteld, waardoor het Rijk meer voordeel wil halen uit hun werkzaamheden en kosten wil besparen door contracten beter op elkaar te laten aansluiten.

Vorig jaar zijn er al afspraken gemaakt met Microsoft, Oracle en SAP over strategisch leveranciersmanagement. Deze concerns zijn gekozen, omdat hun softwareproducten en diensten een vitale rol spelen in de ICT-infrastructuur van het Rijk. Dat schrijft Computable.

Commissie Elias
Het opzetten van rijksbreed strategisch leveranciersmanagement is een van de maatregelen naar aanleiding van het eindrapport Tijdelijke Commissie ICT-projecten (Commissie Elias). De aansturing van de leveranciers moet verbeterd worden, de kwaliteit van het geleverde werk moet omhoog en de ICT-kosten moeten gereduceerd worden door het beter organiseren van de vraag vanuit het Rijk.

Voorstudies
Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst stelt dat voor de leveranciers Atos, CapGemini, CGI, IBM, KPN en Ordina strategisch leveranciersmanagement zal worden toegepast. Er zijn inmiddels voorstudies voor de inrichting van dit strategische beleid gestart. De bewindsman laat weten dat in de komende voortgangsrapportage van september definitief zal worden aangegeven voor welke leveranciers daadwerkelijk strategisch leveranciersmanagement wordt ingericht. Het zou kunnen dat er op basis van omzetcriteria nog partijen afvallen.

Categoriemanagement
Voor de overige groep ICT-leveranciers die actief zijn voor de Rijksoverheid geldt dat het strategisch leveranciersmanagement wordt uitgevoerd binnen zeven ICT-categorieën: Enterprise Business Applicaties, Totaaloplossingen, Standaard software, Datacenter, Dataverbindingen, ICT-inhuur en ICT-werkomgeving Rijk. Op basis van de categorieplannen worden rijksbrede Europese aanbestedingen uitgevoerd middels een select aantal inkoopuitvoeringscentra. Op deze manier wordt de centralisatie van de algemene ICT-inkoop voor het Rijk verder ingevuld.

Inzicht in software
Een randvoorwaarde voor het succes van het strategisch leveranciersmanagement en categoriemanagement is het inzicht in de software die door het Rijk wordt gebruikt, laat Blok weten. Er wordt daarom ook een Software Asset Management voor het Rijk opgezet. “De strategisch leveranciermanagers, categoriemanagers en de ICT-organisaties binnen het Rijk krijgen hierdoor zicht op gebruik en benutting van contracten, zodat zij beter in staat zijn hun strategie te bepalen ten aanzien van leveranciers en ICT-categorieën”, aldus de minister.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres