Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
16
01
19
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Duurzaam inkopen
Soort:

Rijksoverheid investeert in circulaire inkoop

Rijksoverheid investeert in circulaire inkoop

De Rijksoverheid wil via publieke inkoop de transitie naar een circulaire economie een impuls geven. Het heeft daarom in 2019 7,5 miljoen euro vrijgemaakt voor “klimaatneutraal en circulair inkopen.” Ook zal het investeren in impactmeting, informatiebijeenkomsten, en het opzetten van internationale samenwerkingen.

Volgens PIANOo wil de Rijksoverheid met deze investering onder meer ondersteuning bieden aan inkoopprojecten met mogelijkheden voor CO2- en grondstoffenbesparing. Ook krijgen verschillende koepelorganisaties, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO), geld om pilots uit te voeren met CO2-schaduwbeprijzing.

Leernetwerken
De Rijksoverheid wil daarnaast komend jaar tien leernetwerken organiseren rondom circulariteit en klimaatneutraal inkopen. Daarbij zullen experts en ervaringsdeskundigen hun kennis delen en worden praktische tools en ondersteuning geboden. Deze bijeenkomsten zullen gratis toegankelijk zijn voor iedereen die betrokken is bij publieke inkoop.

Potentie
Tot slot wil de Rijksoverheid het geld ook gebruiken om tien circulaire inkoopcategorieën te realiseren, kantoorpanden te verduurzamen, en de CO2-uitstoot op het gebied van transport en mobiliteit terug te dringen. Volgens PIANOo ziet de Rijksoverheid veel potentie in het verduurzamen van haar inkoop. Zij verwacht dat wanneer zij haar inkoopvolume maximaal inzet voor circulaire oplossingen, er jaarlijks 1 megaton aan CO2 bespaard kan worden. Dat zou gelijk zijn aan het gasgebruik van alle Rotterdamse huishoudens.

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.