Magnifying glass Close

Rijksoverheid stelt e-facturen per 1 januari 2017 verplicht

Alle leveranciers van de Rijksoverheid moeten per 1 januari 2018 e-facturen indienen. Dat maakt minister Kamp, minister Blok en minister Plasterk bekend in de voorjaarsrapportage regeldruk. In November 2015 zijn er afspraken gemaakt over e-facturatie met vertegenwoordigers van overheden en bedrijven. De centrale afspraak is dat overheden en het bedrijfsleven actief e-facturen gaan eisen van hun leveranciers. Per 1 januari 2017 zijn leveranciers van de Rijksoverheid hiertoe verplicht. Medeoverheden en het bedrijfsleven volgen dit initiatief daarna in eigen tempo.

De ministers stellen dat e-factureren bedrijven aanzienlijke voordelen biedt vergeleken met papieren facturering. Met e-factureren worden gegevens digitaal van de ene administratie in de andere administratie overgenomen, zonder fouten en zonder dat de ondernemer daar omkijken naar heeft. De voordelen vloeien niet alleen voort uit besparingen op aanmaak, druk- en frankeerkosten, maar vooral uit de volledige procesautomatisering van bestelling tot betaling tussen handelspartners. De verwachtte administratieve lastenbesparing bedraagt 10,7 miljoen euro.

Ronde tafel gesprekken
In 2015 zijn er in ronde tafel gesprekken tussen de Rijksoverheid, medeoverheden en VNO-NCW/MKB Nederland, Nederland ICT, TLN, ZZP Nederland, SRA, ABU/SETU afspraken gemaakt om e-factureren een extra impuls te geven. De belangrijkste afspraak is dat in ‘model-overeenkomsten’ e-facturen geëist gaan worden. Beoogd effect is dat het onderlinge gebruik van e-facturen aanzienlijk zal worden vergroot. Er worden door de overheid meerdere laagdrempelige kanalen beschikbaar gesteld om e-facturen in te dienen, onder andere een portaal voor het kosteloos versturen van facturen.

Verplichting
De verplichting tot e-factureren komt uit de EU-richtlijn EU/55/2014 en stelt dat alle overheden van de lidstaten voor eind 2018 e-facturen van leveranciers moeten kunnen verwerken. De verplichting zal verankert worden in de Aanbestedingswet 2012. De Rijksoverheid wacht daar echter niet op en implementeert momenteel al de voorzieningen om e-facturen te kunnen ontvangen.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres