Magnifying glass Close

Rijksvastgoedbedrijf minder streng voor foutjes bij inschrijving

Bouwbedrijven die meedoen aan aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf hebben nu te maken met strenge regels. Wanneer de juiste handtekeningen ontbreken moet de inschrijving ongeldig worden verklaard. Daar komt nu verandering in. Inschrijvers die dit soort kleine gebreken binnen twee werkdagen corrigeren mogen gewoon meedoen aan de aanbesteding.

Wanneer bedrijven meedoen aan een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf moeten bepaalde documenten ondertekend worden door één of meerdere daartoe bevoegde personen. Dat is volgens branchemedium Cobouw geen verplichting op basis van de Aanbestedingswet, maar een eis die het Rijksvastgoedbedrijf zelf stelt. Een arrest van het Gerechtshof Amsterdam bevestigt dat deze handelswijze juridisch toelaatbaar is.

Klein foutje
Het Rijksvastgoedbedrijf wil nu voorkomen dat een klein foutje kan leiden tot een ongeldige inschrijving. Daarom blijft wel de eis dat bepaalde documenten rechtsgeldig ondertekend moeten worden, maar wordt in de aanbestedingsleidraden bepaald dat ondertekeningsgebreken binnen twee werkdagen, nadat het Rijksvastgoedbedrijf daarom heeft gevraagd, hersteld kunnen worden.

Model K
Ook na deze wijzigingen mogen ondernemers overigens documenten voorzien van een ‘natte’ handtekening in plaats van een gekwalificeerde elektronische handtekening. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarnaast eerder al laten weten dat gebreken in de zogeheten Model K verklaring hersteld kunnen worden.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres