Magnifying glass Close

Rijkswaterstaat: Cultureel erfgoed voortaan meenemen bij aanbestedingen

In de toekomst dient er bij het plannen van aanleg- en beheerprojecten niet alleen rekening te worden gehouden met archeologie. Ook cultureel erfgoed zal meegenomen moeten worden bij aanbestedingen. Zo kan cultureel erfgoed beter beschermd worden en lopen projecten minder snel vertraging op. Hiervoor breidt Rijkswaterstaat de samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed uit.

Een gezamenlijke intake moet ervoor zorgen dat alle belanghebbende partijen op tijd bij een project betrokken raken. Met de nieuwe werkwijze wordt de kans kleiner dat er een onverwacht monumentaal object wordt aangetroffen tijdens een project. De kans op vertraging wordt daarmee ook kleiner. Monumenten en andere onderdelen die tot cultureel erfgoed gerekend kunnen worden al voor de start van een project in kaart gebracht. Daarnaast kan men op deze manier zorgvuldiger omgaan met cultureel erfgoed.

Onder cultureel erfgoed vallen (maritieme) archeologie, (gebouwde en aangelegde) monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen. Op dit moment bekijken beide instanties bij welke projecten de nieuwe werkwijze op pilotbasis kan worden uitgevoerd.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres