Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rijkswaterstaat en Prorail voeren tenderreces in

Rijkswaterstaat en Prorail hebben samen met marktpartijen afgesproken om in principe geen aanbestedingen meer te houden tijdens het zomer- en kerstreces. Mochten er toch aanbestedingen binnen deze periode vallen, dan wordt de aanbestedingsprocedure in de zomer met 21 kalenderdagen en tijdens kerst met 7 kalenderdagen verlengt. Dat maakt Rijkswaterstaat bekend.

Een tekort aan tendercapaciteit in vakantieperiodes bij marktpartijen kan leiden tot minder inschrijvingen en een lagere kwaliteit van de inschrijvingen. Dat is niet in het belang van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Daarom hebben Rijkswaterstaat en Prorail nu besloten een tenderreces in te plannen. Deze afspraak geldt voor alle inkoopdomeinen en alle soorten aanbestedingsprocedures.

De afspraak geldt voornamelijk voorafgaand aan het indienen van de inschrijvingen. Rijkswaterstaat hanteert hierbij een periode van minimaal 21 kalenderdagen tussen de laatste inlichtingen en de dag waarop de inschrijving uiterlijk moet zijn ontvangen. Tijdens het zomer- en kerstreces wordt dit dus verlengd. Ook voor andere fasen kan een verlenging aan de orde zijn. Bijvoorbeeld bij de inlichtingensessies of dialooggesprekken.

 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres