Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rijkswaterstaat: fout Model-K-formulier voortaan herstelbaar

Een fout in het Model-K-formulier, waarin het management verklaart zich niet bezig te houden met bouwfraude, maakt de inschrijving niet direct ongeldig. Rijkswaterstaat maakt het bij de komende aanbestedingen mogelijk om een fout te herstellen, zodat niet direct de hele offerte de prullenbak ingaat.

Het Model-K-formulier is in werking gesteld na de Bouwfraude-affaire in 2002. Door digitaal aanbesteden komen er steeds meer fouten in de formulieren. Voorheen was het gevolg van een fout dat de hele inschrijving direct ongeldig werd verklaard. Rijkwaterstaat vindt het vervelend dat zij om deze reden een inschrijving ongeldig moeten verklaren, als deze verder aan alle eisen voldoet.

Jurisprudentie heeft in het verleden bepaald dat een fout bij het indienen van Model-K niet herstelbaar is. Als de aanbesteder het corrigeren van een fout met het formulier niet expliciet in de aanbestedingsleidraad mogelijk maakt, moet hij bij een foutief ingevuld formulier de inschrijving terzijde leggen. Daarom heeft Rijkswaterstaat nu besloten de aanbestedingsleidraden te gaan voorzien van een herstelmogelijkheid. Dit beïnvloedt de inhoud van de inschrijving niet. Bovendien kunnen gebreken bij andere eigen verklaringen ook al voor herstel in aanmerking komen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (2)

aanbestedingscafe gebruiker 11 mei 2017 09:22 uur

Als je in het ARW2016 zoekt op "Model K" dan zie je dat deze combinatie er 20 keer in voorkomt. o.a.: 2.32.3 De inschrijver dient, indien de aanbesteder dat heeft voorgeschreven, bij de inschrijving een verklaring over te leggen dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Deze verklaring, ingericht volgens het in Deel II opgenomen Model K , dient ondertekend te zijn door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval de inschrijver een samenwerkingsverband van ondernemers is, verstrekt de inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere ondernemer. De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld. In dit artikel staat "indien de aanbesteder dit heeft voorgeschreven" Hieruit kun je opmaken dat het niet verplicht is om model K verplicht te gebruiken, maar dat dat een keuze is die je als aanbesteder kunt maken.

aanbestedingscafe gebruiker 9 mei 2017 13:39 uur

Ik wil graag wat verifiëren. Ik vraag geen model K meer omdat volgens mij dit niet meer hoeft als je gebruik maakt van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Klopt dit? Of is ondanks dat model K toch verplicht?

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres