Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
21
03
19
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Rijkswaterstaat moderniseert D&C contracten

Rijkswaterstaat moderniseert D&C contracten

Rijkswaterstaat heeft de standaard voor contracten voor design & construct (d&c) opdrachten gemoderniseerd. Daarbij zijn onder meer de eisen voor elektronisch factureren en de bouwschaderegeling aangepast. Rijkswaterstaat probeert zo veel mogelijk met standaard contracten te werken om marktpartijen met zo min mogelijk onvoorspelbaarheid op te zadelen.

Volgens Cobouw zijn de wijzigingen in de standaarden niet heel ingrijpend. Naast de eerder genoemde aanpassingen zijn ook bijvoorbeeld de eisen voor verkeersmanagement in een apart standaarddocument geplaatst, zodat ze breder voor alle contractvormen kunnen worden gebruikt. Daarnaast zijn als gevolg van gewijzigde natuurwetgeving enkele bepalingen voor soortenbescherming verbeterd.

UAV
De modeldocumenten voor D&C-contracten zijn gebaseerd op de uniforme administratieve voorwaarden (UAV-GC), gezamenlijk opgesteld door opdrachtgevers en opdrachtnemers. Ook deze zijn volgens Rijkswaterstaat aan modernisering toe. Die aanpassingen zullen echter pas eind dit jaar bekend worden gemaakt.

Onderhoud
Gww-opdrachtgevers maken vooral bij aanlegprojecten en groot onderhoud gebruik van d&c-contracten. Recente voorbeelden daarvan zijn de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de verbreding van de A1 bij Apeldoorn.

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.