Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Risico proof of concept ligt bij inschrijver

Bij een definitieve gunning hoeven ondernemers meestal niet aan te tonen dat zij daadwerkelijk in staat zijn de opdracht volgens de gestelde eisen uit te voeren. Als de aanbesteder dit wel wil weten, dan kan hij de voorlopige winnaar aan een proof of concept onderwerpen. Maar stel dat er iets mis gaat tijdens de proef, is dat dan het risico van de inschrijver? Deze vraag werd door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag bevestigend beantwoord in een recente zaak.

De zaak waar Facility Management Magazine over schrijft, gaat over een aanbesteding van maaiwerkzaamheden op vochtige graslanden. De aanbesteder had in de aanbestedingsstukken een proof of concept aangekondigd. De inschrijver die als winnaar uit de bus was gekomen moest daarom maaiwerkzaamheden uitvoeren op een vooraf bepaald parcours. De aanbesteder zou hierbij letten opdat er geen schade werd aangericht aan het grasland.

Niet vlekkeloos
De proef verliep niet bepaald vlekkeloos. Kort na aanvang gingen de messen van de maaimachine de grond in. Daarnaast begon de motor van de machine olie te spuiten. Bij het optillen van de messen werden vervolgens stukken grond meegenomen en de grond onder de machine was beschadigd. De proef werd daarom afgebroken. De aanbesteder sloot de inschrijver uit van deelname aan de aanbestedingsprocedure aangezien de proef niet was geslaagd.

Overmacht
De inschrijver was het daar niet mee eens omdat dit, volgens hem, overmacht was. De machine was namelijk kapot en daarom onbestuurbaar. Iets wat iedereen kan overkomen. De inschrijver was van mening dat de aanbesteder hem in de gelegenheid moest stellen de proef af te ronden.

Aanbesteder gelijk
Uiteindelijk heeft de voorzieningenrechter de aanbesteder gelijk gegeven. Hij heeft hierbij niet gekeken naar de oorzaak van de mislukking van de proef, omdat dit er volgens hem niet toe deed.  Wat er wel toe doet, is dat er schade is aangericht. Volgens de vooraf vastgestelde criteria voor de proof of concept was dat niet toegestaan. De aanbesteder mocht, volgens de voorzieningsrechter, daarom ook de betrokken inschrijver uitsluiten.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres