Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

RIVM bedenkt tools voor MVI

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een aantal tools bedacht om inkopers bij overheidsorganisaties te helpen met maatschappelijk verantwoord in te kopen. Deze tools kunnen helpen om milieueffecten te duiden. Al deze tools zijn terug te vinden in een rapport. In totaal heeft RIVM 13 tools geselecteerd die de brede variatie aan mogelijkheden weergeven en deze verder geanalyseerd.

De tools variëren sterk van opzet. Sommige zijn gericht op een specifieke productgroep zoals gebouwen. Andere tools zijn juist op een bepaald milieuthema, zoals klimaatverandering of vermesting, gericht. Hiermee wil de Rijksoverheid ervoor zorgen dat overheidsorganisaties zo veel mogelijk maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).

Analyse
De analyse in het rapport moet inkopers helpen bij het kiezen van een tool. Dit wordt gedaan door inzichtelijk te maken welke tools beschikbaar zijn en in welke situatie ze het beste tot hun recht komen. De analyse laat zien dat veel tools ingaan op milieuvriendelijk inkopen. Wat minder vertegenwoordigd is in de tools zijn de cruciale aspecten van circulair en biobased inkopen. Voor deze aspecten zijn minder data en meetbare indicatoren te vinden.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres