Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
05
07
17
Samira Huibregtse
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Samira Huibregtse
Dossier: Duurzaam inkopen
Soort:

Rol verantwoord inkopen overheid onduidelijk

De overheid zou een belangrijke rol kunnen spelen bij maatschappelijk verantwoord inkopen, maar het is niet duidelijk of het Rijk bij haar inkoopbeleid rekening houdt met milieuaspecten en of de producten op een eerlijke manier tot stand zijn gekomen. Dat meldt Binnenlands Bestuur.

De overheid zou, met een budget van bijna 10 miljard euro aan producten en diensten, een belangrijke rol kunnen spelen bij het stimuleren van maatschappelijk verantwoord inkopen. Het Rijk heeft de afgelopen vijf jaar in haar jaarrapportages over de bedrijfsvoering steeds beter aangegeven in hoeverre de ingekochte producten maatschappelijk verantwoord tot stand zijn gekomen. Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijk juist dat die jaarrapportages geen duidelijk beeld geven. Niet alle inkopen staan erin, omdat daar geen wettelijke verplichting voor is.

Milieu
Er zijn ook onduidelijkheden over de milieucriteria die worden gehanteerd bij aanbestedingen. Volgens de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk van het afgelopen jaar worden de minimumeisen voor milieu toegepast bij 90 procent van de aanbestedingen waarvoor milieucriteria beschikbaar zijn, maar dat zijn lang niet alle aanbestedingen. Milieucriteria zijn van toepassing bij slechts 63 van de in totaal 476 aanbestedingen.

Social return
Dit geldt ook voor de prestaties op het gebied van ‘social return’. Volgens het ministerie is er bij 59 procent van de aanbestedingen social return toegepast en bij 38 procent was er een goede reden om daarvan af te wijken. Deze conclusie is gebaseerd op 94 van de 476 aanbestedingen, maar dat vermeldt het ministerie niet. Aanbestedingen van minder dan 250.000 euro vallen namelijk buiten de afspraken over social return.

Samira Huibregtse
Door Samira Huibregtse
Samira Huibregtse is een jonge, enthousiaste journalist die met plezier op zoek gaat naar interessant nieuws in de wereld van inkopen en aanbesteden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.