Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rol verantwoord inkopen overheid onduidelijk

De overheid zou een belangrijke rol kunnen spelen bij maatschappelijk verantwoord inkopen, maar het is niet duidelijk of het Rijk bij haar inkoopbeleid rekening houdt met milieuaspecten en of de producten op een eerlijke manier tot stand zijn gekomen. Dat meldt Binnenlands Bestuur.

De overheid zou, met een budget van bijna 10 miljard euro aan producten en diensten, een belangrijke rol kunnen spelen bij het stimuleren van maatschappelijk verantwoord inkopen. Het Rijk heeft de afgelopen vijf jaar in haar jaarrapportages over de bedrijfsvoering steeds beter aangegeven in hoeverre de ingekochte producten maatschappelijk verantwoord tot stand zijn gekomen. Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijk juist dat die jaarrapportages geen duidelijk beeld geven. Niet alle inkopen staan erin, omdat daar geen wettelijke verplichting voor is.

Milieu
Er zijn ook onduidelijkheden over de milieucriteria die worden gehanteerd bij aanbestedingen. Volgens de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk van het afgelopen jaar worden de minimumeisen voor milieu toegepast bij 90 procent van de aanbestedingen waarvoor milieucriteria beschikbaar zijn, maar dat zijn lang niet alle aanbestedingen. Milieucriteria zijn van toepassing bij slechts 63 van de in totaal 476 aanbestedingen.

Social return
Dit geldt ook voor de prestaties op het gebied van ‘social return’. Volgens het ministerie is er bij 59 procent van de aanbestedingen social return toegepast en bij 38 procent was er een goede reden om daarvan af te wijken. Deze conclusie is gebaseerd op 94 van de 476 aanbestedingen, maar dat vermeldt het ministerie niet. Aanbestedingen van minder dan 250.000 euro vallen namelijk buiten de afspraken over social return.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres