Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Schiedam legt nadruk op MVI

De gemeente Schiedam heeft haar inkoop- en aanbestedingsbeleid geactualiseerd om zo meer nadruk te leggen duurzaamheid, innovatie, sociaal ondernemerschap, diversiteit en lokaliteit. De gemeente wil bovendien de markt meer betrekken bij het zoeken naar oplossingen op deze vlakken. Het B&W heeft het nieuwe inkoopbeleid afgestemd met Vlaardingen en Maassluis, waar eveneens maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda staat.

In de praktijk betekent dit besluit onder meer dat Schiedam meer gaat inkopen bij lokale MKB’ers en dat duurzaamheid en innovatie zwaarder mee zullen wegen bij haar inkoopbesluiten. Daarnaast gaat het er op toe zien dat de partijen waar het mee handelt meer aandacht gaan hebben voor diversiteit en inclusiviteit. Daarbij zal er in het bijzonder gelet worden op werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zo meldt regionieuwsmedium Schiedam 24.

Sociaal rendement
Het college hoopt dat met deze maatregelen prijs minder doorslaggevend zal zijn bij de gunning. Schiedam koos vroeger vooral voor de goedkoopste optie. De gemeente wil nu met haar inkopen voor meer sociaal rendement zorgen en gaat daarom bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen op een speciale groslijst te zetten. En ondernemers die op dit gebied vooroplopen worden tijdig geïnformeerd over aankomende aanbestedingen.

Doorontwikkeling inkoopfunctie
Het vorige inkoopbeleid van Schiedam dateerde uit 2015 en was gebaseerd op de leidraad van de VNG. Doordat in de afgelopen vier jaar de inkoopfunctie zich wezenlijk heeft doorontwikkeld moest de gemeente echter haar beleid aanpassen. Bovendien heeft Schiedam het landelijk manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend, waarmee het zich heeft gecommitteerd aan de implementatie van haar speerpunten.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres