Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Schultz: ‘Kritiek op aanbesteding regeringsvliegtuig onterecht’

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ontkracht in een Kamerbrief de aantijgingen die in een eerder NRC-artikel werden gedaan over de aanbesteding van het regeringsvliegtuig. Zo zou de keuze voor het vliegtuig op onduidelijke gronden zijn gemaakt. Onder andere, omdat Airbus, concurrent van de winnende aanbieder Boeing, een inschrijving zou hebben gedaan die 18 miljoen euro minder bedraagt dan het aanbod van Boeing. Het ministerie wilde daarnaast geen duidelijke antwoorden geven op vragen over de keuze van de minister om exclusief met Boeing te onderhandelen, nadat alle inschrijvingen op de aanbesteding ongeldig waren verklaard.

“Bij de beoordeling van de biedingen is conform het aanbestedingsrecht getoetst of de inschrijving compleet was, voldeed aan de geschiktheidseisen, er geen uitsluitingsgronden van toepassing waren en of de inschrijving voldeed aan andere vereisten in de aanbesteding, zoals functionele specificaties en contractuele voorwaarden”, legt Schultz uit naar aanleiding van Kamervragen van de leden Van Meenen en Jetten (D66). “Op basis van deze criteria had geen van de inschrijvers een geldige inschrijving.”

Onderhandelingsprocedure
Hoewel Schultz zich beperkt voelt door het Aanbestedingsrecht om informatie over de inschrijvingen openbaar te maken, geeft ze in haar brief wel aan dat Airbus aan géén van de genoemde eisen voldeed. Deze vliegtuigbouwer heeft een groot deel van de gevraagde stukken niet aangeleverd en kon niet aantonen dat hij ervaring heeft met het inbouwen van VIP of corporate vliegtuiginterieurs. De inschrijving van Boeing was alleen ongeldig, omdat deze niet voldeed aan de vereisten in de aanbesteding, zoals functionele specificaties en contractuele voorwaarden. “Op grond van de Aanbestedingswet (artikel 2.28 lid 2) kan een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging worden toegepast na ontvangst van uitsluitend ongeldige inschrijvingen, indien één of meer inschrijvers aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden houden in dat de inschrijving compleet moet zijn, dat de inschrijver moet voldoen aan de geschiktheidseisen en dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Alleen Boeing voldeed hieraan.”

Prijsverschil
De NRC heeft zich kritisch uitgelaten over het prijsverschil, dat volgens de krant 18 miljoen bedraagt tussen aanbieder Airbus en Boeing. “De kosten voor de Boeing Business Jet van 92,7 miljoen euro zijn inclusief de BTW (21%) die door het ministerie rechtstreeks aan de Belastingdienst afgedragen moet worden, omdat het gaat om een in het buitenland gevestigde partij. Dit betekent dat het exclusief BTW om een bedrag van 76,9 miljoen gaat. De biedingen van de vier inschrijvers waren destijds exclusief belastingen die door de staat afgedragen moeten worden. Tussen Boeing en Airbus gaat het daarom om een prijsverschil van minder dan 2 miljoen euro. Daarbij wil ik aangeven dat de bedragen niet te vergelijken zijn, omdat het bod van Airbus is gekoppeld aan een ongeldige inschrijving en de aan uw Kamer gemelde kosten voor de Boeing Business Jet uitgaan van een door mij geaccepteerde bieding na onderhandelingen.”

Brevet Koning
De Kamerleden zetten tot slot grote vraagtekens bij het feit dat de Koning nog geen twee maanden voor de aanbesteding besluit zijn brevet te halen voor de Boeing 737 en de uiteindelijke keuze voor dit toestel. De minister ontkent dat het Koninklijk Huis een rol heeft gehad in het besluitvormingstraject, hoewel zij wel inbreng hebben gehad in de functionele eisen. “De suggestie dat het kabinet ‘om de Koning’ zou hebben besloten tot het gunnen van het contract aan Boeing is onjuist”, aldus Schultz.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres