Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van die advertenties wordt de redactie betaald die het nieuws op deze website verzorgd. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Sociaal domein kost gemeenten meer dan verwacht

De gemeenten hebben in 2017 gezamenlijk 4,4% meer uitgegeven aan het sociaal domein dan begroot. Die budgetoverschrijdingen vingen ze vooral op door minder uit te geven op andere beleidsterreinen. Dit blijkt uit onderzoek van Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein.

In totaal hebben de gemeenten hun budget voor het sociaal domein met 724 miljoen euro overschreden. 600 miljoen euro daarvan is te wijten aan de extra uitgaven in de jeugdzorg. Hoewel volgens Divosa uit de evaluatie van de jeugdwet bleek dat het niet handig is om een stelselwijziging te combineren met bezuinigingen, verklaart dat volgens de organisatie niet de grote kostenstijging in de jeugdzorg.

Inkoop zorg
Waar de uitpuilende kosten in de jeugdzorg dan wel aan te danken zijn kan Divosa niet met zekerheid zeggen. Volgens de organisatie is het mogelijk te wijten aan de manier waarop het wordt vormgegeven en ingekocht. Ook de groei van de zorgvraag en de toegenomen inzet op preventie worden echter als mogelijke redenen gegeven.

Kostendrijvers
Volgens Divosa stijgen de gemeentelijke uitgaven in het sociaal domein sneller dan de gemeentelijke inkomsten. Mede daarom zal de organisatie dit jaar een nieuw onderzoek uitvoeren om meer zicht te krijgen in de mogelijke kostendrijvers. Daarbij zullen een aantal gemeenten hun uitgaven in de jeugdzorg vanuit verschillende invalhoeken bekijken.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres