Magnifying glass Close

“Social return mag ook buiten de opdracht”

“Social return hoeft niet per se in de opdracht, maar mag ook in de bedrijfsvoering toegepast worden”, stelt Thea Smid-Verheul, onder andere actief in de expertpool Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, op het Congres MVI van de Rijksoverheid. Ze gaat met haar opmerking regelrecht in tegen het standpunt van de Commissie van Aanbestedingsexperts en vele andere juristen.

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen opdrachtnemers stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. In de Aanbestedingswet staat dat de voorwaarden van social return verband moeten houden met het voorwerp van de opdracht. De interpretatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts is dat social return dus direct verband moet houden met de opdracht en binnen de uitvoering van de aanbestede opdracht plaats moet vinden.

Te nauwe interpretatie
Smid-Verheul vindt dit een te nauwe uitleg van de Aanbestedingswet. Zij stelt dat zolang het in het contract is opgenomen, social return automatisch een relatie heeft met de opdracht. Bovendien passen al veel gemeenten social return buiten de opdracht toe. “Social return is dan opeens binnen veel meer opdrachten toe te passen. Ik ken een aanbesteding voor accountantsdiensten, waarbij ook social return werd toegepast. Als je dat binnen de opdracht moet toepassen, maak je het voor de opdrachtnemer onmogelijk, want vind maar eens een accountant die nog op de bank zit. Maar buiten de opdracht krijg je creatieve oplossingen, zoals het geven van trainingen aan werklozen.”

‘Geen bezwaar’
De MVI-expert vervolgt dat ze in haar opvatting altijd botst met juristen. “Maar”, zegt ze, “Ik heb nog nooit gehoord dat een opdrachtnemer bezwaar heeft aangetekend, omdat social return buiten de opdracht mocht. Sterker nog: opdrachtnemers zijn er hartstikke blij mee, want het is niet altijd mogelijk om social return binnen de opdracht toe te passen.”

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres