Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Sociale diensten: niet en dubbel tegelijk!

De tarieven voor thuiszorg die gemeenten betalen voor de thuiszorg staan onder druk. Die druk heeft ook gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Daarom voelt staatssecretaris van Rijn zich geroepen om een aanvullende bepaling in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) op te nemen via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Maar is dat wel slim?

De aanvullende bepaling in de Wmo gaat over de aanbestedingen die worden uitgevoerd door gemeenten. Maar diezelfde aanbestedingen van gemeenten worden ook gereguleerd door de Aanbestedingswet. Deze Aanbestedingswet wordt momenteel aangepast aan de nieuwe Europese richtlijn. Die aangepaste Aanbestedingswet zal dus ook gelden naast de Wmo met de aanvullende bepaling van van Rijn.

Nu is in de Europese richtlijn ook iets geregeld voor de aanbesteding van sociale diensten zoals de thuiszorg. Ten eerste is het dan voor aanbestedende diensten verplicht om opdrachten voor sociale diensten boven de € 750.000 (openbaar) te publiceren. Maar voor het Wmo dossier is veel belangrijker dat de lidstaat verplicht is om nationale regels op te stellen. Het staat de lidstaten vrij om te bepalen welke procedurele regels van toepassing zijn, maar de lidstaten zijn wel verplicht dergelijke regels op te stellen. Onderdeel van die regels is volgens de Europese verplichting ook dat de gemeenten rekening houden met een aantal onderwerpen waaronder expliciet wordt genoemd continuïteit van de dienstverlening.

In de Aanbestedingswet is dus expliciet als verplichting voor de lidstaat Nederland opgenomen dat een procedure voor de aanbesteding van sociale diensten opgesteld wordt. Dat moet minister Kamp doen. Staatssecretaris van Rijn gaat hieraan volledig voorbij en creëert zijn eigen spelregels buiten de Aanbestedingswet om. En zo meteen hebben we dus zowel in de Wmo als op basis van de Aanbestedingswet een set aan nationale regels voor de inkoop van sociale diensten. Het wordt toch tijd dat van Rijn en Kamp eens met elkaar gaan praten.

Over de auteurs
Jan Telgen is hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector aan de Universiteit Twente, Elisabetta Manunza is hoogleraar Aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht en Niels Uenk werkt aan een promotieonderzoek over het inkopen van sociale diensten. Allen zijn verbonden aan het Public Procurement Research Centre (PPRC), zie www.pprc.eu

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres