Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van die advertenties wordt de redactie betaald die het nieuws op deze website verzorgd. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Sociale ondernemingen moeten voorrang krijgen bij aanbestedingen

CU-Kamerlid Eppo Bruins wil dat sociaal ondernemen makkelijker wordt. Daarom zouden sociale ondernemingen voorrang moeten krijgen bij overheidsaanbestedingen. Ook pleit hij voor fiscale regelingen zodat het aantrekkelijker wordt om te beleggen in sociale ondernemingen.

In de herziene Aanbestedingswet van 2016 is met artikel 2.82 een instrument toegevoegd om sociaal ondernemen verder te stimuleren. Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt echter dat gemeenten hier te weinig gebruik van maken, zo stelt Binnenlands Bestuur. Hierdoor wordt het potentieel van sociale ondernemingen onvoldoende benut.

Kennisgebrek
Voor 2016 mochten overheidsinstellingen opdrachten voorbehouden aan sociale werkplaats voorzieningen. Artikel 2.82 stelt hen nu ook in staat om opdrachten voor te behouden aan bedrijven waarvan minstens 30% van het personeelsbestand bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Volgens het onderzoek van de Universiteit van Utrecht wordt er hier te weinig gebruik van gemaakt, omdat er te weinig kennis is over het wetsartikel, en omdat aanbesteders er veel juridische vragen over hebben.

Voorlichting
Het onderzoek stelt daarom dat inkoopafdelingen binnen gemeenten meer voorlichting moeten krijgen over de mogelijkheden artikel 2.82. Ook zouden er meer beleidsmaatregelen genomen moeten worden om het gebruik van dit nieuwe wetsinstrument verder te stimuleren. Bruins pleit daarom ook voor een speciale BV-vorm voor sociale ondernemingen. Dat zou BVm moeten heten, waarbij ‘m’ staat voor maatschappelijk. 

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres