Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

SROI steeds meer verzamelnaam

“Het opnemen van een Social Return on Investment (SROI) verplichting bij een aanbesteding was in mijn beleving bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tegenwoordig lijkt SROI echter steeds meer een verzamelnaam te zijn om mensen aan een baan te helpen. Daarbij kan het gaan om schoolverlaters, uitkeringsgerechtigden of simpelweg iedereen die net werkloos is, of dat dreigt te worden.” Juridisch adviseur Peter Kamp is kritisch op deze steeds breder wordende definitie van SROI. Hoewel hij de positieve insteek onderschrijft, ziet hij vanuit zijn praktijkervaring – hij focust zich vooral op de ondersteuning van uitkeringsgerechtigden – veel negatieve gevolgen voor zowel werknemers als bedrijven.

Volgens Kamp wordt het begrip ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ uitgerekt door de manier waarop SROI nu wordt toegepast. “Blijkbaar heeft iedereen die geen baan heeft, of werkloos dreigt te worden, afstand tot de arbeidsmarkt. En dat lijkt ook te gelden voor iemand die een te klein inkomen heeft met aanvullende uitkering heeft, of iemand die net failliet is gegaan. Wat mij betreft betekent dit dat SROI een wassen neus is geworden en afgeschaft moet worden. Het is toch waanzin om als eis op te nemen dat een bedrijf een willekeurig iemand aan moet nemen? Waarom zou je die druk op een werkgever leggen? Wanneer een bedrijf groeit en personeel nodig heeft, zal zij mensen aannemen. Dat kun je gewoon aan de markt overlaten.”

Draaideur
Kamp merkt bovendien dat SROI-aanbestedingen nogal eens voor draaideurconstructies zorgen. “In sommige gemeenten kunnen bedrijven slechts iemand part-time in dienst nemen om aan de SROI-eisen te voldoen, liefst met een aanvullende uitkering en een werkcoach. Dat levert soms grote problemen op. Wanneer iemand die via een SROI-regeling bij een bedrijf is terechtgekomen voldoet, kan het gebeuren dat het bedrijf die persoon geen vast contract kan aanbieden. Omdat het bedrijf dan niet meer aan de SROI-eis voldoet. Het gaat er de gemeente immers alleen maar om dat iemand uit haar kaartenbak wordt aangenomen. Zo worden bedrijven die het juist goed willen doen gestraft.”

Zwolle
Toch deelt niet iedereen de mening van Kamp. Hij wijst zelf bijvoorbeeld naar de Arbeidsmarktregio Zwolle, waar een bedrijf dat een jaarcontract aanbiedt ‘gewoon’ aan de eisen voldoet. Daar volgt men de uitgangspunten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin onder meer is aangegeven dat “social return geen aanleiding mag zijn om dezelfde arbeid tegen een lagere prijs of onbeloond te laten verrichten of werknemers gedwongen te ontslaan.” Henk de Leeuw, adviseur Social Return bij Werkbedrijf Regio Zwolle is ook veel positiever over de grotere mogelijkheden die SROI nu biedt.

Afstand
De Leeuw geeft aan dat “iedereen die geen baan heeft, maar wel werk zoekt, afstand heeft tot de arbeidsmarkt en dus meegeteld kan worden in SROI-voorwaarden. Het is wel zo dat mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt langer meetellen. Mensen die net werkloos zijn geworden tellen een jaar mee, wie uit de bijstand komt telt twee jaar mee, en zolang je onder de doelgroepenregister valt, tel je altijd mee. Wanneer een tijdelijk aanstelling gevolgd wordt door een vaste aanstelling, telt dat ook mee voor SROI.”

PSO-organisaties
Mensen aan een baan helpen is echter slechts een onderdeel van SROI, benadrukt de Leeuw. “SROI is opgestart om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven bij de overheidsopdrachten, zodat zij werkervaring of werkritme konden opdoen. Inmiddels is het echter veel verder uitgegroeid en biedt het veel meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan sociale inkoop. Vroeger kon dat alleen bij een sociale werkvoorziening. Nu zijn de PSO-30+ gecertificeerde bedrijven sterk in opkomst. Wanneer je als opdrachtnemer daar inkoopt, draag je bij aan de continuïteit daarvan en aan de aanstelling van de mensen die daar zitten. Dat telt ook mee voor SROI.”

Gesprek
Volgens de Leeuw is de kerngedachte achter SROI “mensen vooruit helpen richting de arbeidsmarkt. Dat kan ook op indirecte wijze, door bijvoorbeeld een relatie te leggen met het onderwijs en daar gastlessen te verzorgen, leerlingen te begeleiden of mee te werken aan excursies. SROI is zeker geen banenmachine. Je moet het vooral zien als een manier om het gesprek aan te gaan met werkgevers. Wat kunnen zij ons bieden, wat is hun behoefte en hoe kunnen we dat met elkaar verbinden? Er ligt natuurlijk wel een eis waar ze aan moeten voldoen, maar hoe ze daar aan kunnen voldoen is bespreekbaar. Daar zit behoorlijk veel rek in.”

 

 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link