Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Stemming Aanbestedingswet uitgesteld naar volgende week

Er is zojuist in de Tweede Kamer bekendgemaakt dat de stemming over de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en daarbij ook de amendementen en moties is uitgesteld naar volgende week.

Amendement 25 (voorheen amendement 12) is gewijzigd. Voorheen werd er gesteld dat er onder de kosten die toegerekend kunnen worden aan externe milieueffecten in ieder geval de kosten vallen van CO2-uitstoot. CO2-uitstoot is in amendement 25 aangepast in broeikasgasemissies.

Daarnaast is er een amendement toegevoegd door Sharon Gesthuizen (SP). Amendement 24 regelt dat de Commissie van Aanbestedingsexperts een tweetal extra taken krijgt, namelijk de huidige taak van het Expertisecentrum aanbesteden PIANOo en het bevorderen van de doelmatigheid van aanbestedingsprocedures.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres