Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Steun in Brussel voor terugdringen zorgaanbestedingen

REFIT, het commissieprogramma van de EU voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving, heeft de Europese Commissie aangeraden om de regels voor het aanbesteden van zorg tegen het licht te houden. Daarmee wordt voldaan aan een wens van minister van VWS Hugo de Jonge. Het kan echter nog jaren duren voordat een wijziging doorgevoerd wordt.

In een toelichting tegenover de NOS stelt minister de Jonge dat het “niet logisch is om te veronderstellen dat je vanuit Polen of Portugal in Nederland in de jeugdzorg aan de slag gaat. Dat gebeurt nu niet, en dat gaat in de toekomst ook niet gebeuren. “De zorg is geen markt, laat staan een Europese markt.”

Initiatiefwet
De Jonge is niet de enige met deze zorgen. Recent hebben ook GroenLinks en SGP samen een initiatiefwet ingediend om de aanbestedingsplicht in de zorg af te schaffen. Voordat het zo ver is gaat de minister samen met REFIT-voorzitter Frans Timnmermans kijken or er binnen de huidige Europese regelgeving wat gemeenten wat meer ruimte kunnen krijgen om de inkoop van zorg vrijer te regelen.

Onafhankelijk
De vraag blijft in hoeverre al deze inspanningen nodig zijn. Onderzoek van het Public Procurement Research Centre (PPRC) heeft eerder al uitgewezen dat binnen de jeugdzorg en Wmo gemeenten in 90% van de gevallen contracteren op basis van de open house methodiek. Daarbij zijn ze onafhankelijk van de Europese aanbestedingsregels. Jan Telgen, emeritus hoogleraar inkoopmanagement en directeur van PPRC, benadrukt bovendien dat de Europese aanbestedingsrichtlijnen Nederland toelaten om haar eigen regels te maken. Daar is vooralsnog niet voor gekozen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 20 maart 2019 08:48 uur

Is er wel eens uitgelegd aan de minister dat ook al zou je aanbesteden, wat in de zorg onder voorwaarden echt niet verplicht is, dat de vermelding op de TED echt niet leidt tot meer bureaucratie en aanbod van uit andere landen. En dat indien er nationaal aanbesteed de procedure nagenoeg hetzelfde is. Gemeenten die nu kiezen voor aanbesteden zullen echt niet kiezen voor OpenHouse als de (niet bestaande) Europese verplichting vervalt. Reëel risico is zelf dat indien de gehele verplichting tot aanbesteden vervalt er willekeur op zal treden wat m.i. zeer onwenselijk is.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres