Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Stijging geschillen rondom aanbestedingen sociaal domein

Binnen het sociaal domein is een trend ontstaan met een toenemend aantal aanbestedingsrechtelijke geschillen, concludeert Europa Decentraal. Zo behandelden de voorzieningsrechters van de rechtbank Rotterdam en de rechtbank Gelderland in oktober en december van 2017 diverse kort gedingen naar aanleiding van aanbestedingen op het gebied van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015).

Europa Decentraal vindt het waardevol voor de praktijk van Europese aanbestedingen om kennis te nemen van de zaken die aan de orde zijn in het kader van de Jeugdwet en de WMO 2015. Aanbestedende gemeenten kunnen volgens het kenniscentrum leren van de wijze waarop andere gemeenten de zorginkoop binnen het sociaal domein vormgeven en de manier waarop de geschillen in dat domein beoordeeld worden door de nationale rechter.

32 gemeenten voor de rechter
Uit onderzoek van AanbestedingsCafe.nl bleek in december 2017 dat over 2016 en 2017 maar liefst 32 in negen procedures voor de rechter zijn verschenen over de inkoop van jeugdzorg. Binnen deze zaken ging het voornamelijk over een te lage tariefstelling, te weinig beschikbare informatie of niet proportionele eisen. In de meerderheid van de gevallen kreeg de marktpartij gelijk.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres