Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Strengere controle op gebruik CPV-codes

Vanaf 15 januari 2020 zal TED (Tenders Electronic Daily) streng controleren op het gebruik van de juiste hoofd CPV-codes. Met een Common Procurement Vocabulary (CPV) code geeft een aanbestedende dienst aan waar de opdracht over gaat. Voor zowel nieuwe als reeds lopende aanbestedingen kan dit consequenties hebben, zo meldt PIANOo.

Aanbestedende diensten zijn verantwoordelijk voor een correcte publicatie van alle aankondigingen. Met de strengere controle gaat TED na of de gebruikte hoofd CPV-codes in de aankondiging overeenkomen met het type opdracht (levering, dienst of werk). Wanneer deze combinatie niet klopt, wijst TED de publicaties af.

Wat te doen als aanbestedende dienst?

Voor aanbestedende diensten is het van belang dat zij tijdig in de voorbereiding de juiste CPV-code kiezen. Dit geldt ook voor aanbestedingstrajecten die al lopen en waarvoor nog aankondigingen/kennisgevingen volgen. Hierdoor wordt er voorkomen dat de aanbesteding onnodige vertraging oploopt door een eerder gemaakte fout. De eerste twee cijfers van de codes geven het type hoofdopdracht aan:

  • CPV-codes die beginnen van 0 t/m 44 of 48: leveringen
  • CPV-codes die beginnen met 50 t/m 98: diensten
  • CPV-codes die beginnen met 45: werken

Wijziging TenderNed

Vooruitlopend op de strengere controle van TED, zal TenderNed vandaag (27 november) een wijziging doorvoeren. Het invoeren van een incorrecte combinatie van hoofd CPV-code en type opdracht is niet meer mogelijk. Bij het aanmaken van een nieuwe aanbestedingen of aankondiging worden gebruikers hierop geattendeerd.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres