Magnifying glass Close

Subsidieregelingen sociaal domein leveren weinig op

Gemeenten starten steeds vaker met subsidieregelingen in het sociaal domein, met kostenbesparing als belangrijkste argument. In de praktijk blijkt echter dat de subsidies maar weinig besparing opleveren. Dat blijkt uit een onderzoek van Social Finance Matters naar 34 gemeentelijke subsidieregelingen in 2019.

Volgens Binnenlands Bestuur toont het onderzoek aan dat de meeste subsidieregelingen te pril, te kleinschalig of te experimenteel zijn. Bovendien zou er te weinig aandacht zijn voor de borging van de subsidie-initiatieven en worden besparingen ondergeschikt gemaakt aan het snel en flexibel toekennen van subsidies. Hierdoor wordt er ook weinig gestuurd op resultaat.

Transformatie
Uit het onderzoek blijkt dat bij 67% van de gemeenten kostenbesparing een voorwaarde is om voor subsidie in aanmerking te komen. Daarnaast gebruiken gemeenten subsidies ook om bewoners als nieuwe spelers in het sociaal domein in te zetten. Ze geloven immers dat innovatie vanuit de samenleving cruciaal is om de transformatie van het sociaal domein te laten slagen en betaalbaar te houden.

Vernieuwing
De looptijd van de subsidieregelingen die Social Finance Matters heeft onderzocht varieert van krap een jaar tot maximaal vijf maanden. Ambtenaren geven aan dat de initiatieven die hieruit voortkomen stoppen nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd. Kostenbesparing is volgens het onderzoek echter slechts mogelijk wanneer de vernieuwing goed wordt geborgd en daadwerkelijk blijft bestaan. Het duurzaam voortbestaan van de initiatieven staat dan ook hoog op de verbeteragenda van gemeenten.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres