Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Taxibedrijven ontevreden over vervoersaanbestedingen

Taxibedrijven bedrijven vinden dat taxi-aanbestedingen vooral om prijs draaien, terwijl opdrachtgevers juist aangeven dat ze inzetten op zowel prijs als kwaliteit. Ook stellen de taxiondernemers dat kwaliteitscriteria te weinig gecontroleerd worden, en vrezen ze grote problemen wanneer de vervoersaanbestedingen niet ingrijpend veranderd worden. Dat blijkt uit onderzoek van Taxi-Pro naar aanbestedingen in het doelgroepenvervoer.

Uit het onderzoek blijken grote verschillen van inzicht tussen opdrachtgevers en aannemers. 55% van de taxiondernemers zegt dat meer dan 75% van de aanbestedingen volledig op prijs worden gegund. 80% van de opdrachtvers geeft juist aan dat er wordt gegund op een combinatie van kwaliteit en prijs. Volgens hen weegt kwaliteit gemiddeld 57% mee in taxiaanbestedingen.

Controle
Veel taxibedrijven vinden dat het weinig uitmaakt of er op kwaliteit wordt aanbesteed; 66% van hen geeft aan dat controles niet of onvoldoende plaatsvinden. 75% van de taxibedrijven stelt daarnaast dat wanneer aanbestedingen vragen om zaken als keurmerken, social return en de opleiding van chauffeurs, dit vrijwel nooit iets zegt over de uiteindelijke kwaliteit van het vervoer. Ook in dit geval hebben de opdrachtgevers een andere mening. 87% van hen geeft aan kwaliteitseisen te controleren.

Verbetering
Er zijn de afgelopen tijd ingezet op innovatie bij vervoersaanbestedingen. De helft van de opdrachtgevers vindt dat dit ook daadwerkelijk effect heeft gehad. 85% van de taxi-aanbieders is het daar niet mee eens en 97% van hen stelt dat de branche in grote problemen komt wanneer er geen verbetering is. Zij pleiten onder meer voor eenvoudiger aanbesteden, marktconforme minimumprijzen, controle op kwaliteit met sancties en meer kennis bij aanbestedende diensten. Opdrachtgevers vinden dat vervoerders meer stakeholders bij de aanbesteding zouden moeten betrekken. Ook stellen zij dat ondernemers minder op of onder de kostprijs zouden moeten inschrijven.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres