Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
07
02
19
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Inkoop
Soort:

Tekort goed opgeleide publieke inkopers

Tekort goed opgeleide publieke inkopers

Inkoopopleidingen sluiten niet goed aan bij de behoeften van inkoopafdelingen. Bovendien hebben veel publieke inkopers vaak helemaal geen inkoopopleiding gevolgd. Hierdoor is er een tekort aan goed opgeleide publieke inkopers en is het voor aanbestedende diensten lastig om de inkoopfunctie te professionaliseren. Dat blijkt uit een onderzoek van PIANOo, onder inkoopmanagers bij 24 aanbestedende diensten.

De respondenten pleiten volgens Binnenlands Bestuur voor meer praktisch toepasbaar inkooponderwijs, dat competentiegericht is en zich bovenal focust op de publieke organisatie en de strategische kant van het inkoopvak. Nu dat niet het geval is, blijft de ontwikkeling van kennis achter en blijven veel belangrijke inkooptaken liggen. Zo is het, volgens het onderzoek, lastig om strategische beleidsdoelen te vervlechten met de inkoopstrategie, worden data-analyses vaak niet uitgevoerd en wordt inkoopbeleid niet up to date gehouden.

Beperkt aanbod
Volgens de respondenten richtten commerciële aanbieders van inkoopopleidingen zich nu te weinig op publieke inkoop, terwijl er op MBO-niveau helemaal geen geschikte opleidingen zijn. Ook op HBO- en WO-niveau zou het aanbod beperkt zijn. Hogescholen bieden soms een halfjaarlijks inkoopminor, waar publieke inkoop slechts een onderdeel van is, terwijl sommige universiteiten het vak Aanbestedingsrecht geven. Ook zou er bij master-opleidingen zoals bestuurskunde en management soms aandacht worden gegeven aan publiek opdrachtgeverschap.

Opleidingstraject
Volgens het onderzoek van PIANOo hebben veel overheidsorganisaties ook te weinig tijd en geld om hun inkopers alsnog een opleiding te laten volgen. De respondenten denken dat het opzetten van een eigen opleidingstraject voor sommige aanbestedende diensten een oplossing zou kunnen zijn. Dat gebeurt nu al op rijksniveau en bij enkele gemeenten.

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.