Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Tekort sociaal domein Assen groter dan verwacht

In 2018 is in Assen het tekort in het sociaal domein opgelopen tot 7,5 miljoen euro. Eerder werd verwacht dat het tekort 6 miljoen euro zou bedragen. De jeugdhulp is het grootste zorgenkindje met een tekort van 6,4 miljoen euro, terwijl Wmo zich 2,7 miljoen euro in de min bevindt. Beschermd wonen heeft een overschot van 1,6 miljoen euro, maar dat is drie ton minder dan werd verwacht.

Bij deze cijfers moet worden opgemerkt dat zij afkomstig zijn uit een aan de Assense gemeenteraad gepresenteerd onderzoek. De definitieve cijfers zullen bij de presentatie van de jaarrekening bekend worden gemaakt. Dat de tekorten oplopen staat echter buiten kijf. En dat terwijl het sociaal domein in Assen 2016 nog een overschot van 10,6 miljoen euro kon optekenen, zo stelt de Asser Courant.

Vechtscheidingen
Volgens Steffan Hasselman, financieel adviseur van de gemeente, zijn de oplopende kosten voornamelijk te wijten aan overdreven zware indiceringen in de jeugdzorg, het toegenomen aantal vechtscheidingen waardoor kinderen meer hulp nodig hebben en het oplopenede aantal Wmo-cliënten. Zeker op het gebied van dagbesteding en individuele begeleiding zijn er hoge kosten gemaakt.

Zorgaanbieders
Tegelijkertijd moeten ook de zorgaanbieders onder de loep worden genomen, zo stelt Jeroen Brouwers, procesmanager bij de gemeentelijke zorginkoop. Hij vermoedt dat aanbieders soms sjoemelen bij het declareren van de kosten. Zo ziet hij bijvoorbeeld dat bij lange zorgtrajecten tegen het einde van de behandeling evenveel wordt gedeclareerd als aan het begin, terwijl er in eindfase minder zorg geleverd wordt.

Landelijk tekort
Assen heeft nu samen met andere Nederlandse gemeenten het Rijk dringend verzocht om meer financiële middelen vrij te maken voor het sociaal domein. De onderzoekers denken dat door de groter wordende zorgvraag voor kinderen het landelijke tekort op het sociaal domein de komende jaren zou kunnen stijgen tot 1 miljard euro.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link