Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Boekrecensie: Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012

Het voorstel voor de nieuwe aanbestedingswet is in concept al klaar voor beoordeling en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De verwachting is dat deze nieuwe aanbestedingswet in 2016 zal worden goedgekeurd. Inderdaad, dat is de verwachting, maar de totstandkoming van de vorige Aanbestedingswet ligt iedereen binnen de overheid nog vers in het geheugen. We moeten in ieder geval nog minimaal één jaar door met de huidige Aanbestedingswet 2012. Het bezit van het boek Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012 van de auteurs Gijs Verberne en Jitske Weber vormt dan geen overbodige luxe.

Aanbestedingsfouten breed uitgemeten in de pers
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal rechtszaken als gevolg van fout lopende aanbestedingen de afgelopen jaren is toegenomen. Hoewel het relatief gezien nog steeds om een minimaal percentage gaat (minder dan 1%), vallen de mislopende aanbestedingen natuurlijk wel op. Het afgelopen jaar bijvoorbeeld werden we via de pers uitgebreid geconfronteerd met fout lopende aanbestedingen van onder andere de NS (Fyra), Nationale Politie (auto’s, portofoons), Ministerie van Defensie (ERP) en Provincie Limburg (concessie spoorwegvervoer). Geen wonder, want over een goedlopende aanbesteding valt niet zoveel te schrijven. Het zijn de uitzonderingen op de regel die het publiceren waard zijn.

Juridisering vraagt om nadere uitleg
De vicieuze cirkel die de aanbestedende diensten en de leveranciers in aanbestedingsland hebben gecreëerd heeft geleid tot een juridisering van het aanbesteden en daarmee ook van het inkopen. Een ontwikkeling die onwenselijk is voor zowel de aanbestedende diensten als de leveranciers, want de kosten van een gemiddelde aanbestedingsprocedure en het aantal rechtszaken lopen inmiddels aardig op. Dit ondanks het instellen van de Commissie van Aanbestedingsexperts in april 2012, die bedoeld was om het aantal rechtszaken te verminderen. Een nadere uitleg van de Aanbestedingswet 2012 is nog altijd noodzakelijk en het boek Tekst & Toelichting Aanbestedingswet voorziet daarmee in deze behoefte.

Omvangrijk en volledig
Het boek telt ruim 500 pagina’s en heeft de ondertitel Editie 2013 omdat de aanbestedingswet op 1 april 2013 in werking is getreden. Voordat je begint te zuchten, die pagina’s moet je niet achter elkaar uit lezen. Dit omvangrijke en zeer volledige boek is duidelijk bedoeld als naslagwerk en bestaat uit vier delen. Deel 1 een algemeen deel, waarin de in de wet gebruikte definities zijn opgenomen en drie soorten procedures worden beschreven: de meervoudig onderhandse aanbesteding, de nationale aanbesteding en de Europese aanbesteding. Deel 2 is vergelijkbaar met het vervallen Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en Deel 3 met het vervallen Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass). In Deel 4 zijn onder meer de vervallen Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (Wira) en overgangsrecht opgenomen.

Achter de hand hebben voor de toegevoegde waarde
Waar de toegevoegde waarde met name in zit, zijn de toelichtingen per artikel van de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit, de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden, het instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts en de Regeling modellen eigen verklaring. Daarnaast bevat het verwijzingen naar de Gids Proportionaliteit en andere relevante richtlijnen. Voor de niet-juridisch geschoolden onder ons is het niet gemakkelijk leesbaar, maar wel handig om achter de hand te hebben. Voor het geval dat je bij een aanbesteding tegen iets aanloopt, waarvan je afvraagt wat je ermee aan moet.

Wat verder nog handig is
Bij de Nederlandse wetgeving wordt soms een transponeringstabel gebruikt om aan te geven welke oude en nieuwe wetsartikelen met elkaar corresponderen. Soms worden de artikelen van een wet hernummerd en dan kan zo`n transponeringstabel handig zijn. Het boek ‘Tekst & Toelichting Aanbestedingswet bevat deze transponeringstabellen voor de oude aanbestedingswetten Richtlijn 2004/17/EC, Richtlijn 2004 2004/18/EC, en Richtlijn 2007/66 naar de Aanbestedingswet 2012. Daarnaast bevat het ook de integrale tekst van de Gids Proportionaliteit die een steeds belangrijkere rol begint te krijgen.

Eindoordeel
Zoals gezegd is het boek moeilijker te doorgronden voor mensen die juridisch taalgebruik niet elke dag gewend zijn te lezen. Dat hoeft je er als niet-jurist niet van te weerhouden dit boek aan te schaffen. Integendeel, het boek geeft de originele wetteksten weer, maar nog belangrijker een toelichting op en interpretatie van alle artikelen uit die wet. Met name die toelichtingen bepalen de (toegevoegde) waarde van dit boek. Op basis van deze argumenten is het een aanrader om als overheidsinkoper dit boek aan te schaffen. Het is geen overbodige luxe in de hedendaagse jungle van het Europees aanbesteden.

Beoordeling

  • Nieuwswaarde:   *****
  • Praktisch nut:      *****
  • Toegankelijkheid: **

Aanvullende literatuur en informatie

  • Praktijkboek Aanbesteden – Mr. Suzanne Brackmann
  • Aanbestedingsrecht voor overheden – Mr. M.J.J.M. Essers
  • Aanbestedingsrecht – Erik Pijnacker Hordijk, G.W. van der Bend, J.F. van Nouhuys
  • Aanbestedingsrecht 2013/2015 – G.W.A. van de Meent, Stellingwerff Beintema
  • Handboek inschrijven op aanbestedingen – Octavia Siertsema

Boekgegevens
Auteurs:

  • Gijs Verberne is sinds 1997 werkzaam bij (rechtsvoorgangers van) Van Doorne. Hij is een zeer ervaren specialist op het gebied van (Europees en nationaal) aanbestedingsrecht, WTO-recht, publiek- private samenwerking (PPS), projectontwikkeling en bouwrecht, zakenrecht, privatisering/ verzelfstandiging van overheidstaken/-diensten, alsmede openbaar vervoerrecht. Gijs Verberne wordt vaak betrokken bij grote publiek-private en publiek-publieke samenwerkingsconstructies ter begeleiding van complexe aanbestedingen. Hij procedeert veelvuldig over aanbestedingsrechtelijke geschillen.
  • Jitske Weber heeft Europees recht gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Zij heeft haar studie cum laude afgerond. Aansluitend heeft Jitske Weber en masterspecialisatie ondernemingsrecht en doctoraalopleiding Japans afgerond. Zij is verbonden aan de praktijkgroep Europees en mededingingsrecht van Van Doorne. Jitske Weber houdt zich voornamelijk bezig met mededingings- en aanbestedingsrechtelijke vraagstukken en verder adviseert zij over kartelafspraken en bestuurlijke kwesties.

Nederlandstalig | Paperback, 504 blz.
Sdu juridisch | 1e druk, 2013 | EAN: 9789012578479

Bestellen
‘Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012′ is verkrijgbaar bij www.managementboek.nl. Klik hier om het boek te bestellen.

 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link