Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Telgen blikt vooruit op aanbestedingen 2015

In dit nieuwe jaar kijken we naar welke trends we in de wereld van aanbestedingen kunnen verwachten.[slide] AanbestedingsCafe.nl spreekt met Jan Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector aan de Universiteit Twente.“Ik zie een trend dat men op zoek gaat naar de balans tussen rechtmatigheid en doelmatigheid.”

“Hoeveelheid werk kost een aanbesteding als ik alles tot in de puntjes wil regelen?  Je kunt aanbestedingen perfect aanpakken als het gaat om rechtmatigheid, maar wat schiet je er mee op in het resultaat? Keuzes worden uitvoerig op papier gemotiveerd, maar koop je daardoor 1 centimeter meer mee in? Bespaar  je daar ook 1000 euro mee? Dat zijn interessante vragen,” aldus Telgen.

Zoeken naar balans
Een aanbesteding op basis van EMVI kost meer werk dan een aanbesteding op basis van een laagste prijs. Telgen: “Toch moeten inkopers officieel de EMVI-criteria hanteren, tenzij… “ De hoogleraar legt graag uit wat hij bedoelt met het woordje ‘tenzij.’ “Het zoeken naar de balans tussen rechtmatigheid en doelmatigheid is precies dat woordje ‘tenzij.’ Een voorbeeld: er is bij mij een ruit ingegooid, moet ik dan de EMVI-criteria hanteren voor het inkopen van een nieuwe ruit?  Ik heb een lading zand nodig voor een verbouwing. Moet ik dan EMVI mee laat wegen en geforceerd op zoek gaan naar een leverancier door bijvoorbeeld rekening te houden met de uitstoot van de vrachtwagen? De laagste prijs als criterium voldoet vaak prima.”

Het braafste jongetje
“In de vorige eeuw zagen we in Nederland rechtmatigheid niet als belangrijkste criterium en nog steeds lopen we niet voorop in Europa als het gaat om rechtmatigheid. We zijn nog steeds niet het braafste jongetje van de klas, maar de afgelopen tien jaar lag wel degelijk vooral de focus op aan regeltjes voldoen. Je zag niet voor niets allerlei adviesbureaus en advocatenbureau’s op de markt komen. Dat is inmiddels een hele business.  Aanbesteders zijn op een gegeven moment over die regelzucht gaan nadenken: is dit nou wel zo slim?”

Focus op resultaat
“Als je naar Europa kijkt zie je dat de nieuwe Europese richtlijnen meer focussen op het resultaat, dan vroeger. In de jaren’80 was de basisgedachte:  als we nu maar concurrentie organiseren en de interne markt openstellen dan gaat de prijs omlaag en dat is goed voor de overheid.  Maar nu zie je in de Europese regelgeving, en dan citeer ik letterlijk: ‘Overheidsinkopers zijn er om strategische maatschappelijke doelen te bereiken.’ Dus niet in de eerste plaats om bij te dragen aan besparingen voor de overheid. De nieuwe regels zijn ingesteld om iets te bereiken, in plaats van zo goedkoop mogelijk in willen kopen. Dus ook daar zie je de nadruk:  wat bereik ik er mee?  In plaats van dat de regels exact nagevolgd moeten worden.”

Verwarring
“In 2015 moet Economische Zaken komen met de Nederlandse implementatie: hoe men deze nieuwe Europese regels, aangenomen in het voorjaar van 2014, vorm gaan geven in de Nederlandse wet. Telgen heeft in het verleden meegedacht over de Aanbestedingswet en heeft nu geen officiële rol, maar zal aan de zijlijn zeker het geheel becommentariëren.  Ook wat dat betreft verwacht Telgen het nodige in 2015. ““In de nieuwe Europese regels staat dat op 25 punten de lidstaten linksaf of rechts mogen kiezen. Dus ook Nederland. Er worden een aantal nieuwe procedures geïntroduceerd, maar heel veel lijken er nog op elkaar.  Daardoor kan er meer verwarring komen, in plaats van oplossingen.

Voor 2015
Telgen ziet in dit nieuwe jaar liever één algemene bekende procedure, dan vijf die op elkaar lijken. “Bijvoorbeeld de procedures ‘concurrentiegerichte dialoog’, ‘innovatie partnerschap’ en de ‘onderhandelingsprocedure.’ Die gaan alle drie over de situatie dat je niet precies weet wat je wilt met je aanbesteding, dat het antwoord voor een deel uit de markt moeten komen. De eerste twee procedures, ‘concurrentiegerichte dialoog’ en ‘innovatie partnerschap’ zijn facultatief. Ik zou voor 2015 willen zeggen: laat die extra procedures gewoon zitten. Je kunt de innovatieve toepassing van de onderhandelingsprocedure stimuleren, dan heb je die andere procedures helemaal niet nodig.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres