Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver

Tenderned

RSS TenderNed NL : Laatste Publicaties

 • Bedrijfskleding, PBM en Schoeisel inclusief onderhoud en reiniging voor de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel - Waterschap Aa en Maas 15 december 2018
  Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2018 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Wasserij- en stomerijdiensten
 • Junior communcatieadviseur - VNG Realisatie 15 december 2018
  Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
 • MFA Centrumplan Leende - Realisatie - Gemeente Heeze-Leende 14 december 2018
  Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-12-2018 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
 • Onkruidbeheersing op verhardingen - Gemeente Molenwaard 14 december 2018
  Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onkruidverdelging
 • Taxi voor Iedereen - Gemeente Borne 14 december 2018
  Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2019 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Taxidiensten
 • Concessie digitale billboards - Gemeente Maastricht 14 december 2018
  Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor reclamebeheer
 • Europese aanbesteding gebruikershardware en professionele hardware - Regionale ICT-Dienst Utrecht 14 december 2018
  Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2018 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Machines voor dataprocessing (hardware)
 • Senior Adviseur Innovaties Omgevingswet - VNG Realisatie 14 december 2018
  Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
 • Maaien Gazons - Gemeente Molenwaard 14 december 2018
  Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en onderhouden van groengebieden
 • ICT Strateeg Common Ground - VNG Realisatie 14 december 2018
  Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel