Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver

Tenderned

RSS TenderNed NL : Laatste Publicaties

 • Nieuwbouw en inrichting gymworld - Gemeente Zoetermeer 20 februari 2018
  Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2018 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-06-2018 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 45212200-8-Bouwen van sportfaciliteiten
 • Leermanagement systeem gemeente Westland - gemeente Westland 20 februari 2018
  Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2018 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 48000000-8-Software en informatiesystemen
 • Grootonderhoud Corsicaweg - Havenbedrijf Amsterdam N.V. 20 februari 2018
  Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-02-2018 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-11-2017 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandse procedure | CPV: 45222000-9-Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
 • Nationaal openbare aanbesteding houtversnipperaar - Gemeente Assen 20 februari 2018
  Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2018 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-03-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe NL131 | Procedure: Openbaar | CPV: 16600000-1-Speciale machines voor de landbouw of bosbouw
 • Bermen-, velden- en slotenonderhoud 2018-2019 - Havenbedrijf Amsterdam N.V. 20 februari 2018
  Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2017 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 45233229-0-Onderhoud van bermen
 • Tankautospuiten VRZHZ - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 20 februari 2018
  Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2018 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-04-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 34144212-7-Tankautospuiten
 • Marktconsultatie Bouworganisatie / verbouwing van basisschool de Wereldburger - Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau 20 februari 2018
  Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-02-2018 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: 45262700-8-Verbouwingswerkzaamheden
 • Ontwerpteam t.b.v. nieuwbouw Sluisbuurt, Amsterdam - Hogeschool Inholland 19 februari 2018
  Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 71200000-0-Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
 • Renovatie kunstgrasvelden VVOP - Gemeente Barneveld 19 februari 2018
  Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2018 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-04-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV: 39293300-5-Kunstgras
 • Speeltoestellen, natuurlijk spelen en valondergronden - Gemeente Venray 19 februari 2018
  Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2018 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-04-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar | CPV: 37535200-9-Speeltuinuitrusting