Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Beleidsvrijheid vraagt om duidelijke afwegingskaders

“De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen verruimen de beleidsvrijheid. Hoe meer ruimte je krijgt om beslissingen te nemen, hoe meer ruimte er ook ontstaat om dit op een verkeerde wijze te doen. Dit kan weer zorgen voor vragen en geschillen, die uiteindelijk via de rechter weer leiden tot extra juridisering. Daardoor schieten de richtlijnen mogelijk hun doel voorbij”, stellen hoogleraren Chris Jansen van de VU Amsterdam en Elisabetta Manunza van de Universiteit Utrecht in gesprek met AanbestedingsCafe.nl.

Hoe vindt je die gulden middenweg tussen meer beleidsvrijheid en regulering? “Er moet een reguleringsmodel komen, dat ervoor zorgt dat je aan de ene kant recht doet aan de beleidsvrijheid, zodat inkopers zelf kunnen beslissen hoe ze de inkoop professionaliseren. En dat er aan de andere kant voor zorgt dat aanbestedende partijen de beleidsvrijheid niet gebruiken om op een zodanige wijze in te kopen dat gewenste doelen niet worden bereikt en je alsnog allerlei geschillen krijgt”, aldus Jansen.

Duidelijke afwegingskaders
Beide hoogleraren pleiten ervoor om de naleving van de Aanbestedingswet te ondersteunen met in duidelijke taal gestelde afwegingskaders. Die moeten inkopers helpen bij het nemen van professionele beslissingen. “Een voorbeeld waarin dit al wordt toegepast is de Gids Proportionaliteit. Je hebt hiermee aan de ene kant ruimte om zelf beslissingen te nemen, maar aan de andere kant krijg je wel ‘guidance’ om binnen de bestaande regels professioneel in te kopen”, vertelt Jansen. “Dergelijke afwegingskaders kunnen bindende regels bevatten, maar dat is niet in alle gevallen noodzakelijk om professioneel inkopen te faciliteren”.

Helderheid over procedure
“Neem bijvoorbeeld sociale diensten”, vervolgt Manunza. “De Europese wetgever heeft de duidelijke instructie gegeven om een geschikte procedure tot stand te brengen om sociale diensten in te kopen. Die instructie heeft de wetgever niet opgevolgd. Het gevolg is dat het nog steeds niet helder is welke inkoopmethode het beste voor een bepaalde dienst kan worden toegepast. Er moet meer duidelijkheid komen over de beste procedure in specifieke situaties. Ook marktpartijen kunnen zo beter beschermd worden tegen het sluiten van een nadelig contract.”

Instrumenten voor keuzemomenten
In de nieuwe richtlijnen worden aanbestedende diensten onder meer bij het gebruiken van innovatie partnerschappen, de mededingingsprocedure met onderhandeling, past performance en inbesteden aan hun lot overgelaten. “Hoe maak je bijvoorbeeld de keuze om in te besteden of uit te besteden?”, vraagt Manunza. “We hebben geen heldere regels om hier de juiste keuze in te maken. Er moeten instrumenten komen om te kiezen wat het beste is om bijvoorbeeld de documenten van het nationaal archief te scannen. Kan de Belastingdienst dit het beste doen? Of een gespecialiseerd bedrijf? Dit keuzemoment is doorslaggevend en moet toetsbaar zijn.”

Verplichte toepassing
Manunza pleit zelfs voor een verplichte toepassing van de Gids Proportionaliteit voor speciale-sectorbedrijven. “In 2012 dienden Carola Schouten van de ChristenUnie en Erik Ziengs van de VVD een motie in over de verplichtstelling van de Gids Proportionaliteit voor speciale-sectorbedrijven. De minister heeft toen de toezegging gedaan dat wanneer de gids niet of onvoldoende zou worden toegepast, deze verplicht gesteld zou worden”, vertelt de hoogleraar. “Nu blijkt dat de Gids maar door 44 procent van de speciale-sectorbedrijven wordt gebruikt, tegenover 82 tot 95 procent in andere sectoren. Zo’n groot verschil lijkt mij reden om die motie nu werkbaar te maken.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres