Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Trend in stapel-opdrachten gaat onverminderd door

Ondanks het clusterverbod gaat het bundelen van bouwprojecten onverminderd door. Opdrachtgevers negeren massaal de regels om projecten samen te voegen. Meer dan 70 procent van de grijze en groene onderhoudscontracten was geclusterd, maar niet meer altijd ten koste van de kansen voor het MKB. Het is een trend dat onverminderd doorzet, zo blijkt uit de analyse van het Aanbestedingsinstituut van Bouwend Nederland, vermeld op Cobouw. Vorig jaar waren 486 aanbestedingen geclusterd, wat inmiddels 42 procent van het totaal is.

Nog veel duidelijker is deze trend bij onderhoudscontracten: 72 procent van het grijze en groene onderhoud was een raamcontract voor meerdere jaren, waarvan 290 van 405 opdrachten als cluster was aangemerkt. Jos van Alphen van het Aanbestedingsinstituut verwacht dat deze trend niet zal stoppen. ‘Aanbestedende diensten moeten steeds meer taken uitvoeren met steeds minder mensen. De keuze voor bundelen zal om die reden vaker worden gemaakt.’

MKB gespaard

Binnen de raamcontracten wordt er wel vaker rekening gehouden met het MKB, zo geeft Van Alphen aan. Als het gaat om langjarige contracten worden vaak meerdere ondernemingen geselecteerd of gewerkt met kleinere percelen. Van Alphen: ‘Ook die stijging zal doorzetten. In 2018 noteerden wij 198 percelen binnen een aanbestedingsprocedure en 50 procedures waar een deel van een groter geheel werd aanbesteed.’

Stikstof baart zorgen

De analyse van vorig jaar geeft nog geen inzicht in de gevolgen van de stikstof-uitspraak op aanbestedingen. Echter, de eerste verontrustende berichten over afgebroken procedures stromen al binnen. Van Alphen: ‘Die cijfers houden we niet bij, maar we krijgen al wel meldingen dat aanbestedende diensten projecten ‘on hold’ zetten. We zien ook dat meer bedrijven vragen stellen bij de nota van inlichtingen over de te verwachten consequenties van stikstof voor de startdatum van een project. Daarnaast is er een bericht van een overijverige ambtenaar die een stikstof-vergunning wil aanvragen voor een asfaltreparatie. Wij hopen niet dat het die kant doorslaat. Welk effect stikstof zal hebben op de pijplijn is nu nog niet te overzien, maar we maken ons grote zorgen.’

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres