Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
13
02
19
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Uitsluiten tenderkostenvergoeding disproportioneel

Uitsluiten tenderkostenvergoeding disproportioneel

He bij voorbaat uitsluiten van een tenderkostenvergoeding bij intrekking van een aanbesteding is in strijd met het proportionaliteitsbeginsel. Dat heeft de adviesgroep Gids Proportionaliteit geconcludeerd na een onderzoek naar de regels rondom tenderkostenvergoedingen. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer heeft laten weten naar aanleiding hiervan de Gids Proportionaliteit aan te passen.

Het besluit van Keijzer gaat tegen het advies van de adviesgroep in, zo laat Europa Decentraal weten. De actiegroep stelde dat haar conclusies rechtstreeks voortvloeien uit het wettelijke proportionaliteitsbeginsel en de Gids Proportionaliteit. Daarom is het volgens de groep niet nodig om het verbod op het uitsluiten van een tenderkostenvergoeding expliciet in de Gids op te nemen. Keijzer heeft laten weten dat zij het advies begrijpt, maar dat zij wil dat het voor alle partijen duidelijk is dat het bij voorbaat uitsluiten van een tenderkostenvergoeding disproportioneel is.

Aanpassing
De adviesgroep heeft op de wens van de staatssecretaris ingespeeld door alvast een suggestie te doen voor de aangepaste tekst in de Gids Proportionaliteit. In deze aanpassing wordt aangegeven dat het uitsluiten van een tenderkostenvergoeding disproportioneel is, maar dat dit niet betekent dat er altijd sprake dient te zijn van een vergoeding. Een eventuele vergoeding is afhankelijk van de aard van de aanbesteding, de gemaakte kosten en de omstandigheden waaronder de aanbesteding is ingetrokken.

Kaders
Keijzer gaat het proces voor de wijziging van de Gids Proportionaliteit zo snel mogelijk in gang brengen, en zal daarbij de tekstsuggestie van de adviesgroep opvolgen. Het is de bedoeling dat de vernieuwde Gids op 1 januari 2020 in werking treed. Keijzer heeft hiermee invulling gegeven aan de motie Van den Berg/Wörsdörfer waarin werd gevraagd of kaders voor vergoedingen in het geval van een laattijdige intrekking van een aanbesteding in de Gids Proportionaliteit geplaatst konden worden.

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.